Fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø

Kan vi redusere risiko og ta bedre vare på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), ved å planlegge bedre? Hvordan skal vi kunne lære av hverandre og sikre god overføring av erfaringer mellom byggherrer og rådgivere? Dette var tema for prosjektets SHA-dag.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fagdag på Hell-Værnes med fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Her en begeistret Anne-Lise Bratsberg. Foto: Kjersti Bruheim / Jernbaneverket.

  • Få planleggere og rådgivere ut på byggeplassen.
  • Det er ikke nok å beregne risiko ved en PC.
  • Vi er helt avhengig av å få rådgiveren, produsenten og entreprenøren ut.
  • Vi har mye å lære av hverandre. Det er vel det som er hovedpoenget.

Klare budskap fra deltakerne på åpen SHA på Jernbaneverkets rigg på Hell. Deltakerne var Jernbaneverkets egne folk, men selv om de besøkende hadde samme arbeidsgiver, var oppgavene forskjellig. Her var deltakere som ledet prosjekter, sikkerhetsrådgivere, byggeledere, folk fra både vedlikehold og prosjekter. På dagsorden stod SHA i prosjekteringsfasen.

Prosjektleder John-Ivar Mogseth og SHA-rådgiver Anne-Lise Bratsberg var vertskap. Med seg hadde de fått koordinator utførelsesfasen og koordinator prosjekteringsfasen fra Prosjektutvikling Midt-Norge og Rambøll.

(Fra venstre) Prosjektleder John Ivar Mogseth hadde med seg Ann Kristin Bollingmo og Erlend Arnekleiv fra område Midt. Foto: Kjersti Bruheim/Jernbaneverket.

Utbygginga av Hell-Værnes håndterer risiko på flere områder. Det ble snakket om nye spor og ny plattform tett opp til eksisterende infrastruktur, mens trafikken pågår, det ble snakket mye om brubygging. Nylig har 500 tonn jernbanebru blitt skjøvet 50 meter ut i Stjørdalselva, en operasjon som var svært vellykket. Situasjonen var langt mer kritisk sist nyttårsaften. Da truet flom og isgang med å ta med understellet til den nye brua. Burde vi ha planlagt bedre for det? Vi tar høyde for risiko i elv vinterstid, ved å avklare forholdet i elva med NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat), samt å etablere varslingssystemer og beredskap.

Deltakerne fikk høre at spunt- og pælearbeid for brufundamentet til den nye brua, har vært mest krevende. Kjennskapet til elvebunnen var ikke god nok og betongpæler måtte erstattes med stålpæler. Også utbygginga på Hell-Værnes har hatt sine ulykker i form av sveiseskade på øye og kappskade på finger. – Sirkelsaga og vinkelsliperen har vært nesten uforandret i flere årtier. Hver dag kappes det fingre, sier John-Ivar Mogseth. Får vi saga vekk fra anleggsområdet og i stedet prefabrikkerte trekiler, tvinges aktørene til å tenke nytt og mange småskader kunne ha vært unngått.

Konklusjon: Vi har alle mye å gå på når det gjelder å tenke på sikkerhet, helse og miljø i prosjekteringsfasen. Alle impliserte må oftere ut der det skjer. Slik økes forståelsen og kompetansen. Erfaringsdeling er viktig.