Tid for utskifting av brua fra 1902

Det er på høy tid at den nå 112 år gamle brua på Nordlandsbanen skal skiftes ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Moden for utskifting: Nordlandsbanens bru over Stjørdalselva fra 1902. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
 Den gamle brua fra begynnelsen av forrige århundre har i årevis vært en flaskehals for trafikken på søndre del av Nordlandsbanen, også kalt Trønderbanen. Togene må i dag tusle over brua i maksimalt 40 km/t og sporplanen på Hell stasjon gjør at det er krapp kurve inn på brua sørfra. Dette blir historie når anlegget står ferdig. 

- Dette blir første del av den nye moderne Trønderbanen, sier Mogseth.Prosjektleder for Hell - Værnesutbyggingen, John Ivar Mogseth.

Bygger mens togene går

Byggingen av selve brua er ikke det mest kompliserte. Det aller meste av bruarbeidet kan gjøres uten å komme i berøring med togtrafikken. Det er spor- og signaltekniske arbeider på Hell stasjon og inntil eksisterende spor som blir veldig krevende. I hele byggeperioden skal togtrafikken passere uhindret. Det er aldri mer en enn 30-45 minutter mellom hvert tog på dagtid, bortsett fra en fire timers periode om natta. For å kunne bygge nytt spor og signalanlegg mens banen er i full drift, deles arbeidet inn i mange ulike faser med tilhørende omlegginger og sporjusteringer. I tillegg skal sikringsanlegget på Hell stasjon bygges om og moderniseres. Hele sporplanen på Hell stasjon skal vris slik at det blir Nordlandsbanens spor 3 som blir hovedtogspor og at denne får bedre kurvatur inn på brua. Hele anlegget tilpasses selvfølgelig den forestående elektrifiseringen av banen.

- Dette er et stort og spennende prosjekt å lede, sier John Ivar Mogseth, som har lang prosjektledererfaring fra både Jernbaneverket, Vegvesenet, Forsvaret og kraftutbygginger.

Utbyggingen forseres nå. Dersom alt går etter planen, tas den gamle brua ut av bruk før årsskiftet 2016 og rivingen starter umiddelbart etterpå. Det har vært ytret ønske lokalt om at den gamle brua skal bevares, men etter krav fra NVE vil Jernbaneverket rive brua av hensyn til gjennomstrømming og isgang i elva. 

Slik vil den nye dobbeltspor-brua bli seende ut. <strong> Illustrasjon: Jernbaneverket </strong>

Hell stasjon vil få ny sideplattform og en omlegging av sporene slik at de passer bedre for Nordlandsbanens tog. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>