Hell-Værnes

Ny jernbanebru med to spor står ferdig høsten 2016. Det betyr større fart på togene over Stjørdalselva. Samtidig legges grunnlaget for morgendagens jernbane mot Steinkjer og svenskegrensa. Nye sporløsninger og ny plattform er klar når disse viktige togstrekningene skal elektrifiseres de neste fem åra. Da økes kapasiteten både på person- og godstrafikken, Trøndelagsfylkene knyttes nærmere sammen og standarden på jernbanen mot Sverige gjør oss til en del av det moderne jernbanenettet både i Norden og Europa. 

Bygging
4,7
km
Nye spor
0,2
km
Ny bru
655
mill.
Totalkostnad
2014
2015
2016
2017
  • Byggestart
  • Brua krysser elva i oktober
  • Anlegget settes i drift
  • Riving av gammelbrua