Ny kontrakt på Hovedbanen

Jernbaneverket og Eltel Networks AS har signert kontrakt for arbeider med etablering av føringsveier på strekningen Jessheim - Eidsvoll i forbindelse med utbyggingen av FATC på Hovedbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Ny kontrakt mellom Eltel Networks AS og Jernbaneverket. Foto: Espen Sare / Jernbaneverket.

Prosjektdirektør Jon Brede Dukan er glad for at kontrakten nå er på plass og at arbeidet på Hovedbanen kan igangsettes.

- FATC er et viktig bidrag til det kontinuerlige arbeidet med å øke sikkerheten på Jernbanen. Det er gledelig at vi nå også kan starte på denne strekningen. Selv om prosjektet har en stram fremdriftsplan, har vi ved tildeling av kontrakten til Eltel lagt et godt grunnlag for å nå prosjektmålene, sier Jon Brede Dukan.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 40,3 millioner kroner.

Kontrakt signeres av administrerende direktør i Eltel Networks AS Anders Hauglie-Hanssen (til venstre) og prosjektdirektør for Infrastrukturprosjekter (IP) Jon Brede Dukan (til høyre) fra Jernbaneverket. Foto: Espen Sare / Jernbaneverket.Arbeidet med prosjektering av FATC nærmer seg ferdigstillelse og det er viktig at etablering av føringsveier nå kommer på plass. Oppgradering til FATC på strekningen skal settes i drift i november 2016.

– Vi i Eltel er stolte over at Jernbaneverket nok en gang viser oss tillit til å utføre et slikt prosjekt. Bygging av føringsveier langs jernbanen har vært et av våre kjerneområder siden oppstarten av jernbaneavdelingen til Eltel Networks i 2012, og vi har gjennomført flere tilsvarende prosjekter blant annet i Osloområdet, sier administrerende direktør i Eltel Networks AS i Norge Anders Hauglie-Hanssen.

Sikkerhet i høysetet
Hauglie-Hanssen understreker at arbeidet med føringsveier langs jernbanen er krevende for sikkerheten, men at de har fullt fokus på dette.

– Arbeid langs trafikkert spor er naturligvis utfordrende, men dette regimet er vi godt kjent med og sikkerheten vil ha høyeste prioritet gjennom hele prosjektperioden. Vi ser frem mot å starte på arbeidene og ha et godt samarbeid med Jernbaneverket, sier han.

Arbeidet med prosjektering starter umiddelbart og prosjektet regner med at byggingen kan starte opp når mai nærmer seg. Føringsveiene skal stå ferdig til oktober 2016.

Kontrakten omfatter både prosjektering og bygging av føringsveier mellom Jessheim og Eidsvoll i forbindelse med oppgradering til FATC på strekningen. Det skal etableres cirka 8500 meter med nye kabelkanaler.

– Vi er glade for at vi nå har fått en entreprenør som har solid kompetanse på føringsveier med kompetente medarbeidere på laget, sier prosjektleder Gisle Melkild Hustavnes.

Det er mye togtrafikk på strekningen og det vil som alltid være et stort fokus på sikkerhet.

Mer informasjon om FATC-systemet finner du på Jernbaneverket.no.