Ferdig utbygd FATC

Øvre Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll er ferdig utbygd med FATC. Etter en halvannen ukes totalbrudd gikk trafikken igjen som normalt mandag 28. november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var mye som skulle ferdigstilles i innspurten for entreprenører og prosjektets folk i Jernbaneverket fra både signaltjenester og Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter. Helgen var slutten på halvannen ukes totalbrudd og et prosjekt som har vart i godt og vel ett år.

— Folk har gjort en kjempeinnsats i hele perioden for å komme i mål til fristen mandag morgen, sier prosjektleder Gisle Hustavnes.

AVSLUTTET UTBYGGING: Prosjektleder Gisle Hustavnes i Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) er fornøyd med at etableringen av FATC på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll er ferdig til fristen. FOTO: Jernbaneverket.

Nådde målet
Prosjektlederen er fornøyd med avslutningen og at alt stod klart i tide til åpning etter bruddet mandag morgen.

— Bruddet startet som planlagt 16. november klokken 18:00. Det gikk litt trått i begynnelsen, men entreprenøren klarte å omstille seg og jobbet iherdig for å komme i mål, sier Hustavnes.

Prosjektlederen vil trekke frem et positivt samarbeid med baneområdet på Lillestrøm. Det var blant annet veldig nyttig for prosjektet å få låne en Robel til forberedende testkjøring. Dette gjorde at vi i god tid fikk avdekket noen feil som vi kunne rette i forkant av den endelige testkjøringen, avslutter Hustavnes.

Som leder av totalbruddet er Steinar Solberg godt fornøyd med at det oppgraderte signalanlegget på Øvre Hovedbanen ble tatt i bruk i god tid før fristen.

- Jeg ønsker å fremheve sluttkontrollkoordinator Olav Slinnings plan for bruddet som svært positivt. Hans plan var robust og velfundert. Dette var en av de viktigste suksessfaktorene for det avsluttende arbeidet, sier Solberg.

Prosjektet FATC Jessheim-Eidsvoll er et av de siste prosjektene hvor Jernbaneverket bygger ut FATC før innføringen av ERTMS.

Karstein Søreide er prosjektsjef i Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter (IPS) og er godt fornøyd med at prosjektet kom i mål til åpningen for trafikk mandag.

— Noen utfordringer er det i alle prosjekter. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med fremdriften i prosjektet og at vi nådde målet for idriftsetting mandag denne uka, sier Søreide.

Prosjektsjefen mener prosjektledelsen og prosjektets fagfolk i IPS og signaltjenester har gjort en god jobb på Hovedbanen.

FORNØYD: Prosjektsjef Karstein Søreide er fornøyd med fremdriften i FATC-prosjektet og at anlegget nå er satt i drift på Hovedbanen. FOTO: Jernbaneverket.

Økt sikkerhet
Hensikten med prosjektet er å øke sikkerheten på infrastrukturen ved å innføre FATC på strekningen Jessheim – Eidsvoll og ATC-kryssingsbarrierer på Jessheim og Hauerseter stasjoner. I forbindelse med denne utbyggingen har det også vært nødvendig å bygge nye og oppgradere eksisterende føringsveier på strekningen.

TESTKJØRING: Førerrommet i et Flirt-tog før avgang for testkjøring av FATC-systemet på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll. FOTO: Tor Erik Skogen/Prorail/Jernbaneverket.

ATC står for “Automatic Train Control” og er et system som automatisk overfører kjøretillatelse og hastighetsinformasjon på en pålitelig måte mellom bane og tog, og som presenterer denne informasjonen for føreren. Signalsystemet har blitt oppgradert til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.

I et FATC-område overvåkes alle signaler og hastigheter i infrastrukturen. Alle sporveksler som ligger til avvik hastighetsovervåkes. Når det på en FATC-strekning etableres bremsekurve fra forsignal til hovedsignal, stilles det krav til forholdet mellom forsignal-avstand og togets bremseegenskaper. Dette medfører i mange tilfeller behov for flytting av forsignaler ved oppgradering fra DATC til FATC.

Sluttkontrollen i prosjektet er nå ferdig og strekningen Jessheim – Eidsvoll er godkjent med FATC.