Vestfoldbanen stengt fra Drammen til Skien 16-23. september

Vestfoldbanen mellom Skien og Sandefjord er for tiden stengt på grunn av sluttarbeidene med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn, som åpner 24. september. Den siste uka stenges Vestfoldbanen helt til Drammen, slik at Bane NOR kan gjøre annet viktig arbeid.

Illustrasjonsfoto fra arbeider på Bergensbanen. (Foto: Jostein Skår-Ekse)

Dette betyr at fra og med søndag 16. september til og med søndag 23. september går det ikke tog på Vestfoldbanen mellom Skien og Drammen.  NSB setter opp alternativ transport og oppfordrer alle til å sette seg godt inn i reisealternativene og forberede seg på ekstra reisetid. Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Utnytter stenging til å gjøre viktige arbeider
Siden 7. august har det vært pause i togtrafikken mellom Skien og Sandefjord mens det nye dobbeltsporet kobles til jernbanenettet.

- Det er fornuftig å benytte tidsrommet fram til åpning til vedlikehold og forbedringer på eksisterende infrastruktur på hele Vestfoldbanen. Når vi nå stenger mellom Skien og Drammen skal vi gjennomføre årlige kontroller av signal- og kontaktledningsanlegg, bytte 400 meter med skinner mellom Drammen og Kobbervik, sette opp nye kontaktledningsmaster mellom Nykirke og Skoppum, samt bytte komponenter og justere kontaktledningen mellom Holm og Nykirke, forteller Trine Bratlie Evensen, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

Mange reisende med alternativ transport
NSB setter opp buss for tog mellom Drammen og Skien: - Vi jobber for å løse alternativ transport på best mulig måte og gleder oss sammen med de togreisende til Bane NOR er ferdig med sine arbeider og det nye dobbeltsporet kan tas i bruk, sier kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Gina Scholz.

– Så vet vi at det er mange som bruker toget mellom Skien og Drammen og at det i tillegg er stor trafikk på veiene. Derfor forbereder vi oss på at det kan bli trafikkutfordringer rundt de største stasjonene når mange ekstra busser som skal inn og ut fra stasjonsområdet i morgen- og ettermiddagsrushet, sier Scholz.

Nye rutetider fra Skien og Porsgrunn
For en del reisende blir det også nye rutetider å forholde seg til fra 24. september.  – Reiser du fra Skien og Porsgrunn må du sjekke reiseplanleggeren, for her blir det endrete avgangstider når toget kjører raskere enn det det gjør i dag, avslutter Scholz.

Slik reiser du fra søndag 16. september til og med 23. september:

*
R11 kjøres Eidsvoll – Drammen
* Buss for tog Drammen-Skien-Drammen
* Bratsbergbanen innstilt Porsgrunn-Skien-Porsgrunn
* Busser for Bratsbergbanen retning Skien får ny, tidligere avgang fra Porsgrunn for å nå toget i Skien
* Ekstra avganger på morgenen (Fra Skien 05.19 og 05.52) og på ettermiddagen (fra Oslo S 15.33 og 16.33) er innstilt og erstattes med buss. Bussene kjører direkte mellom Tønsberg og Oslo.

Dette er Farriseidet – Porsgrunn
• Den nye banen er 22,5 km lang og vil redusere reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med over 20 minutter.

• Den nye banen bidrar både til å knytte Vestfold og Grenland tettere sammen, og til å redusere avstand og reisetid mellom Grenland og Oslo med over 20 minutter.

• Det blir slutt på å bytte fra tog til buss mellom Larvik og Skien, slik de reisende har gjort på nær halvparten av avgangene fram til nå.

Kontaktperson for pressen (alternativ transport, NSB):
Gina Scholz, kommunikasjonssjef NSB Persontog
Tlf: 95 24 86 88 
Les mer

Kontaktperson for pressen (vedlikehold og annet arbeid, Bane NOR):
Cathrine Riis-Ulsbøl, kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 400 27 530

Kontaktperson for pressen (nytt dobbeltspor, Bane NOR):
Trine Bratlie Evensen, kommunikasjonsleder for utbygging Vestfoldbanen
Tlf: 93 08 95 50
Les mer