Storrengjøring i tunnelene

Denne uka har Farriseidet-Porsgrunn prosjektet besøk av vasketoget til Bane NOR . 15 km med tunnel skal vaskes før den nye banen skal testkjøres 21. september

Tunnelveggen i Storbergettunnelen spyles ren for støv og smuss.Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Dette er en av erfaringene Bane NOR har tatt med seg videre fra Holm-Nykirke prosjektet som åpnet i november 2016. Det viser seg nemlig at mange år med byggeaktivitet inne i tunnelene setter spor.

-Det er fryktelig mye støv i tunnelene, dette fikk vi merke da vi startet testkjøring i Holmestrandporten, forteller prosjektkoordinator Roar Engmann, som også var prosjektkoordinator på Holm-Nykirke prosjektet. Allerede da vi startet målevognskjøringen i Holmestrandporten, så ble støvet et problem da det la seg på utstyret til målevognen. Det ble ikke særlig bedre da vi startet testkjøring med Flirt tog i 200 km/t, da kom det til og med støv inn i togsettene. Derfor ble det bestilt full tunnelvask i Holmestrand, forklarer Engmann. 

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet har tatt med seg denne erfaringen og har derfor engasjert samme gjeng fra Bane NOR Infrastruktur Linjen Gardermobanen til å vaske alle de syv tunnelene som er bygd på den nye banestrekningen. Det er ikke så mange som har det nødvendige utstyret til å utføre denne type oppdrag.

Vasketoget er en Robel med en spesialbygd «spreder» som er montert i front. Robelen har med seg vogner med vanntanker som forsyner sprederen med vann. Det er plass til ca. 44 000 liter vann pr. tur og forbruket ligger på ca. 1500 liter vann i minuttet, det gir skikkelig trøkk i vannstrålene.

Anleggsleder Steinar Østvold, fra Linjen Gardermoen, forteller at de kjører igjennom tunnelen tre ganger i hvert spor. Først vaskes sporet, så vaskes veggen og til slutt vaskes fortauet mellom sporet og tunnelveggen. Det er vann tilgjengelig langs sporet, dermed er det en enkel sak å fylle opp tankene når de er tømt. De bruker ca. 15 minutter på å fylle opp vanntankene. Det er satt av fem dager til storrengjøringen.

Testkjøring med Flirt er planlagt utført 21. og 22. september, og det nye dobbeltsporet åpner for trafikk mandag 24. september.

Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR