Smarte beredskapsløsninger kutter kostnader

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet har tenkt nytt og har jobbet fram nye, smarte beredskapsløsninger for det nye dobbeltsporet. En terrengbil er bygd om slik at den kan kjøres på sporet og beredskapscontainerne er byttet ut med beredskapshengere.

Alexander Brorson, Arild Herfindal og Emilie Enger Aas synes det var stas å få være med på testur med den spesialbygde Rangeren. 
Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

En prosjektgruppe bestående av kontraktsrådgiver, Alexander Brorson, prosjekteringsleder, Arild Herfindal og prosjekteringsleder jernbaneteknikk, Emilie Enger Aas har samarbeidet med brannvesenet i hhv Porsgrunn og Larvik for å finne nye smartere beredskapsløsninger.

Skinnegående terrengbil
Når nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn åpner for trafikk i september, har brannvesenet behov for et skinnegående kjøretøy som kan brukes hvis det oppstår beredskapssituasjoner i en av de syv tunnelene som er bygd på strekningen. Dersom noe skulle oppstå inne i en av tunnelene, vil brannvesenet ha behov for å frakte mannskap og utstyr inn i tunnelen, og evt frakte folk ut av tunnelen.

Som innsatskjøretøy til nyere jernbanetunneler i Oslo, Bærum og Vestfold, er det tidligere benyttet en terrengbil av merket Argo til dette formålet. På en Argo må man montere skinnegående hjul manuelt på gummihjulene, det er både tungvint og tidkrevende, og det tar ca. 15-20 minutter å få Argo kjøreklar på sporet.

Denne gangen har prosjektet tenkt i nye baner. Bane NOR har i samarbeid med leverandøren Biltunet Voss og brannvesenet i Larvik og Porsgrunn, tatt utgangspunkt i en terrengbil av typen Polaris Ranger Crew, og spesialtilpasset denne til å bli et skinne-/veikjøretøy.

Kontraktsrådgiver Alexander Brorson, forteller at det er montert et sett med skinnegående hjul på Rangeren, og disse hjulene kan heves/senkes veldig enkelt ved å trykke på en knapp. Rangeren kan kjøre ut i sporet på gummihjulene, og ved hjelp av en mobil rampe, kan den kjøre opp på sporet. Når den er plassert på sporet, er det bare å trykke på knappen, så senker de skinnegående hjulene seg ned og legger seg på sporet. Etter noen runder med trening er de nå nede i drøye 4 minutter før den er kjøreklar på sporet. Denne Rangeren er den eneste av sitt slag i Norge, og den er godkjent til bruk på skinnegangen av Statens jernbanetilsyn, forteller Brorson.

Innsatskjøretøyet skal stå hos Porsgrunn brannvesen, og den skal benyttes til beredskapssituasjoner på det det nye dobbeltsporet, uavhengig av om det skjer i Larvik eller Porsgrunn. Den skal også benyttes på andre jernbanestrekninger som Porsgrunn brannvesen har utrykning til og til andre oppdrag, som ikke har med jernbanen å gjøre, dersom det er hensiktsmessig.

Flere bruksområder
Selv om denne Rangeren ble utviklet for å brukes som innsatskjøretøy for brannvesenet på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet, så har det allerede dukket opp forslag til nye bruksområder. Emilie Enger Aas, forteller at HMS-lederen til en av entreprenørene på prosjektet ble så imponert at de, som et HMS-tiltak, vurderer å gå til innkjøp av to kjøretøy som de skal bruke på andre tunnelprosjektene de jobber med nå. Den er perfekt til å transportere personell og utstyr inn og ut av tunnelen, uten å måtte hente ut de store arbeidsmaskinene, forteller Enger Aas.

Byttet beredskapscontainere med beredskapsengere  
Det er ikke bare innsatskjøretøyet de har jobbet med å finne ny løsning på i prosjektet. Enger Aas kan fortelle at det er et  krav til at det i beredskapsprosessen skal avklares hvilket utstyr som er nødvendig for redningsetatene. Tidligere har det vært vanlig å plassere ut  beredskapscontainere på alle beredskapsplasser i tilknytning til jernbanetunnelene. Dette prosjektet har bygd syv tunneler med tilsammen 21 beredskapsplasser, hvilket betyr at prosjektet måtte kjøpe inn 21 beredskapscontainere til en enhetspris á 250 000 kr.

Emilie Enger Aas fra Bane NOR overleverte den ene av beredskapshengerene til Jan Olav Vagle i Larvik brannvesen. Foto: Arild Herfindal, Bane NOR

 

-Vi og redningsetatene synes at det var lite hensiktsmessig å plassere ut 21 containere stappfulle med dyrt utstyr, som forhåpentligvis ikke skal brukes, men som jevnlig må sjekke og kontrolleres, sier Enger Aas.

Løsningen ble å gå til innkjøp av beredskapshengere, en til Porsgrunn brannvesen og en til Larvik brannvesen. Hengeren inneholder samme utstyret som en container ville inneholdt, og den står hos brannvesenet i det daglige. 

 -Hengerne inneholder alt fra bårer, plast til å holde skadde personer varme med, teleskopstiger, boltesaker og ledlys for bruk i tunneler. Innholdet er valgt ut etter samarbeid med nødetatene, forteller Enger Aas. Dette er en løsning som vi og brannvesenet er godt fornøyd med, og hengeren ble overlevert fredag 8. juni. 

Det ble samtidig et kostnadsreduserende tiltak, 4,75 millioner ble spart, i og med at vi endte opp med å kjøpe to hengere istedenfor 21 containere, avslutter Enger Aas.