Se nye flyfotos fra Farriseidet-Porsgrunn

Nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn åpner for trafikk mandag 24. september. Se ferske bilder tatt fra luften her. På bildene kan det se ut som om at det meste er ferdig, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før togene kan begynne å kjøre på det nye sporet.

NB! All bruk av bildene må avklares med Bane NOR. 

Status nå
Det jobbes nå blant annet med å bygge signal- og sikringsanlegget til den nye banen. Dette arbeidet er stort sett ferdige i tunnelene, nå trekkes det kabler og monteres signaler i dagsonen, et arbeid som vil pågå fram mot sommeren.

Når det gjelder sporet, så blir det pakket ferdig 22. mai. Å pakke sporet betyr at vi kjører over med en pakkmaskin for å stabilisere pukksteinen som ligger under skinnegangen. Det er viktig for å få et stabilt spor. Når sporet er ferdig pakket, så skal det slipes. Slipingen blir utført i perioden 25. til 30. mai. Planen er å slipe i dagsonen innenfor normalarbeidstid og å jobbe i tunnelene i helgen.

Annet arbeid som foregår nå, er testing og kontroll av tekniske installasjoner, samt finjustering av kontaktledningen.

Stolt prosjektsjef
Prosjektsjef Lars Andre Tangerås er stolt av det prosjektet som han snart skal levere fra seg. Vi leverer
dette store prosjektet til avtalt tid og kostnad, og det er et gigantisk prosjekt vi har her, sier Tangerås.

-Det er bygd 22,5 km med dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Banen går på tvers av dalstrøkene, derfor har vi bygd syv tunneler med en samlet lengde på 15 km og ni bruer med en samlet lengde på 1,5 km.  Vi startet byggearbeidene i september 2012, og nå er vi klare for åpning seks år etter byggestart, akkurat som vi planla da vi startet, forteller Tangerås.

Godt sikkerhetsarbeid
-Dette prosjektet har vi klart å gjennomføre uten at vi har hatt store alvorlige ulykker. Det er jobbet veldig godt med sikkerhetsarbeidet, både hos oss i Bane NOR og hos entreprenørene våre. Siden nyttår har vi hatt en H1 verdi lik 0. Det betyr at vi ikke har hatt personskade med fravær de siste 1,5 årene. Vi jobber beinhard for at det skal forbli sånn fram til vi tar i bruk banen, avslutter Tangerås. 

Buss for tog til sommeren
Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien fra 7. august til 24. september. Denne perioden skal vi bruke til å koble det nye sporet inn på eksisterende bane.  Dette vil det komme mer informasjon om før vi stenger banen. Følg også med på www.nsb.no for oppdaterte rutidetider og informasjon om buss for tog.