Nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn offisielt åpnet

Fredag 28. september var det offisiell åpning av den nye jernbanen som gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn.

Åpningsseremonien fant sted på Larvik stasjon. Med det grønne avgangsflagget viftet samferdselsminister Jon Georg Dale av gårde toget med feststemte gjester til feiring i Porsgrunn. (Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR)

- Når en sunnmøring feirer at det er brukt sju milliarder kroner, skjønner man at noe er i gjære, spøkte statsråden, som trakk linjene tilbake til 1881:

- Da jernbanen kom og man kunne reise komfortabelt mellom Porsgrunn og Larvik på én time og fire minutter, var dette en revolusjon. Når vi i dag markerer at reisetiden går ned til 12 minutter, er det kanskje ikke en revolusjon, men det er i hvert fall en viktig evolusjon, sa Dale.

Han framholdt at det har vært en formidabel vekst i bruken av jernbane i Norge de siste årene:

- Det er ikke lenger strid om å bruke penger på jernbane, dette er det politisk konsensus om. Vi fortsetter å satse og skal bygge mer og billigere jernbane i Norge framover, sa samferdselsministeren.
   Samferdselsminister Jon Georg Dale vinker med åpningsflagget. (Foto: Thor Erik Skarpen) 

Binder regionen sammen

Ordføreren i Larvik, Rune Høiseth, la vekt på at den nye jernbanen vil bidra til å knytte sammen regionen Vestfold-Telemark, hvor Larvik er sentralt plassert:

- Jernbanen flytter oss raskere og lettere. Dette vil bygge tettere bånd og være viktig for områder som bolig, næringsliv og skole, sa ordføreren.

– Vi er glade for å ha bidratt til et stykke samfunnsbygging. Det er store forventninger til at jernbanen vil bidra til vekst og nye muligheter i regionen, supplerer konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

20 minutters kortere reisetid

Det er en topp moderne og høyteknologisk bane som erstatter den gamle og nedslitte banen som gikk langs Farrisvannet i et rasfarlig og svingete terreng. Den ble lagt ned 7. august 2018. Den nye banen er bygget i rett linje med mange tunneler og broer.

Blant syv tunneler og ti bruer på strekningen er den 436 meter lange Hallevannet bru. Foto: Hans Morten Tamnes.
Når rutetabellen legges om fra 9. desember 2018, vil reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn reduseres til 12 minutter, og reisetiden mellom Oslo S og Skien reduseres til 2 timer og 12 minutter. Tidligere var reisetiden 2 timer og 39 minutter mellom Oslo og Skien.

Frem til 9. desember, som er offisiell dato for ruteendringer i Europa, følges en midlertidig rutetabell med reisetid på 16 minutter mellom Porsgrunn til Larvik.

Om den nye banen

Den nye banen er bygget mellom Farriseidet ved Larvik og Porsgrunn. Den består av 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer. Banen er bygget for fremtidig hastighet på 250 kilometer i timen. Samlet prislapp er på 7,4 milliarder kroner (2018-verdi).

Utbygging av den nye banen startet i 2012 og har vært et av InterCity-prosjektene, der ny dobbeltsporet jernbane bringer byene på Østlandet tettere sammen. Les fakta om prosjektet i denne saken.

Flere InterCity-prosjekter på Vestfoldbanen

Vestfoldbanen er gradvis bygget ut de senere årene med moderne dobbeltspor. I 2016 åpnet Holmestrand-parsellen, mens Barkåker-Tønsberg åpnet i 2011. Innen 2025 skal de to InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på plass. Dermed blir det sammenhengene dobbeltspor Oslo-Tønsberg med svært korte reisetider. Det planlegges også ny jernbane Tønsberg – Sandefjord – Larvik.

Se flere bilder fra åpningen. Tips: Klikk på det første bildet, så får du større versjoner av bildene. Alle foto: Anne Mette Storvik.