Ny arbeidshelg på strekningen Larvik-Borgestad 16. juni til 19. juni 2018

Bane NOR skal utføre arbeider flere steder på strekningen Larvik-Borgestad, på Vestfoldbanen, fra natt til lørdag 16. juni til natt til tirsdag 19. juni. Togene erstattes med buss på strekningen Sandefjord-Skien mens banen er stengt.

Illustrasjonsbilde kontaktledningsarbeider i Porsgrunn. Foto: Mattias Karlstrand, Bane NOR.

Les mer om trafikkavviklingen på NSB sine sider.

Følgende arbeider skal utføres mens banen er stengt.  Alle arbeider er planlagt utført på dag og kveld. Det blir kun jobbet om natten dersom det oppstår uforutsette hendelser. Det er ikke planlagt støyende arbeider.

Larvik stasjon
På Larvik stasjon skal Bane NOR kontrollere og vedlikeholder kontaktledningsanlegget. Arbeidet blir utført på dagtid (07.00-17.00) mandag 18. juni.

Larvik stasjon-Farriseidet
På strekningen mellom Larvik stasjon og Farriseidet skal det pågå arbeider med kabeltrekking og montering av utstyr i sporet. Arbeidet blir utført på dag- og kveldstid  (07.00-19.00) lørdag 16. juni.

Farriseidet
På Farriseidet skal Statens vegvesen forberede riving av to bruer, ved at de skal starte boring for salver i brusøylene. Skagerak Energi skal rive en høyspentkabel som går langs gamle Farris bru.  Arbeidene skal utføres på dagtid (07.00-20.00) lørdag 16. juni.

Eidanger-Porsgrunn
På strekningen mellom Eidanger og Porsgrunn stasjon skal det utføres diverse arbeider med kontaktledningsanlegget og signal- og sikringsanlegget. Det meste av aktiviteten vil foregå på Vallermyrene ved avgreningen til Brevikbanen. Alle arbeider utføres på dag- og kveldstid (07.00-19.00) lørdag, søndag og mandag. 

Porsgrunn-Borgestad
På strekningen mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad skal det utføres arbeider med kabeltrekking montering av utstyr i sporet. Arbeidet blir utført på dag- og kveldtid (07.00-19.00) lørdag, søndag og mandag.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 (08.00-16.00)  tkb@banenor.no
Henvendelser utenfor kontortid kan rettes til tlf. 916 56 253 (du kan ikke sende SMS til dette nummeret).