Nattarbeid på den nedlagte banen mellom Oklungen og Eidanger

I perioden 1.-15. desember blir det jobbet døgnet rundt på den nedlagte banen mellom Oklungen og Eidanger stasjon. Arbeidet som skal utføres er kapping og transport av spor.

Det må jobbes døgnet rundt i perioden 1.-15. desember for å få fjernet sporet som ligger igjen mellom Oklungen og Eidanger. Entreprenøren vil forsøke å unngå støyende arbeid nær boliger om natten. Foto: Terje Walle, Bane NOR.

Tilbakeføringen av den nedlagte banen mellom Farriseidet og Eidanger pågår for fullt. Rivearbeidene som startet i august skal etter planen være ferdige 20.desember, men vi ser nå at det er behov for å ta noen netter til hjelp for å klare å bli ferdige før vi tar juleferie.

Sporet kappes i 6-10 meter lange skinnestiger (sporlengder der både sviller og skinner er festet sammen), som skal fraktes til Eidanger, hvor de plukkes fra hverandre, sorteres og transporteres vekk med lastebil. Det som ikke kan gjenbrukes, transporteres til godkjent mottak for sanering.

Frem til nå har skinnestigene blitt kjørt til Oklungen før de ble delt opp. Nå som det er sporet mellom Oklungen og Eidanger som skal fjernes, så er det mest hensiktsmessig å transportere skinnestigene til Eidanger, for oppdeling og sortering der. Det blir behov for å kjøre 2—3 turer til Eidanger om natten. Da vil vi kun losse ved hjelp av en gravemaskin, en operasjon som er forventet å ta 30-40 minutter. Demontering og sortering blir utført på dagtid.

De nærmeste boligene vil nok høre at det er aktivitet, men vi forventer ikke støy utover grenseverdiene.

Politiet og miljørettet helsevern er orientert om arbeidene.

Henvendelser om arbeidet kan rettes til:
Kommuninasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 (08.00-15.45)
tkb@banenor.no
Utenfor arbeidstid kan beredskapstelefon 916 56 253 benyttes.