Nå skal det kjøres tog på det nye sporet

Nå skal det kjøres tog på det nye dobbeltsporet som er bygd mellom Farriseidet og Porsgrunn. Det er et godstog fra Grenland Rail som er leid inn for å kjøre inn det nye sporet.

Det er et tog fra Grenland Rail som er leid inn til tonnasjekjøringen. Her er toget fotografert i sitt daglige virke på Brevikbanen, der det kjører kalkstein mellom Bjørntvedtbruddet på Eidanger og Norcems sementfabrikk i Brevik.
Foto: Bent Einrud Johansen, Bane NOR

Prosjektleder jernbaneteknikk i Bane NOR, Rune Bårdsen Røer, forteller at det er nødvendig å kjøre inn sporet for å få det stabilisert før det skal åpnes for ordinær trafikk i september 2018.

-Det vi skal gjøre nå, kalles for tonnasjekjøring, forklarer Røer. Før sporet pakkes og justeres en siste gang, må vi ha kjørt over minimum 50 000 tonn for å få stabilisert sporet. Tonnasjekjøringen gjør at pukken faller bedre på plass under og rundt svillene, og vi ser hvor det er eventuelt er behov for å fylle på mer pukk før vi pakker sporet en siste gang med en pakkmaskin, fortsetter Røer.  

Det er et godstog fra Grenland Rail som står for tonnasjekjøringen. Det innleide toget, som trekkes av et diesellokomotiv, kjører til daglig kalkstein fra Bjørntvedt bruddet på Eidanger til Norcems sementfabrikk i Brevik. Toget veier ca. 900 tonn når det er fullastet,  det betyr at det må kjøre 50 - 60 turer fram og tilbake på hvert av de nybygde sporene, i tillegg til noen ekstra turer over sporsløyfen. Vi regner med at det tar ca. 5-6 uker å få kjørt over nok tonn og skal være ferdig til påske.  

Det har blitt litt endring i kjøreplanen for tonnasjekjøringen etter avsporingen 31. januar. Første kjøring blir fredag 16. februar fra ca. kl. 17.00-23.00, så skal det kjøres i tidsrommet kl. 18.00-06.00 natt til søndag 18. februar og natt til mandag 19. februar. Deretter blir det kjøring på ettermiddag og kveld frem til nok tonn er kjørt over sporet, antageligvis i midten av mars.

Årsaken til at tonnasjekjøringen utføres på ettermiddag, kveld og et par netter, er for å ikke stanse arbeidet som pågår langs sporet på dagtid. Det er ikke forventet at det blir mye støy fra kjøringen. 

Røer forteller at prosjektet er godt i rute til åpning i september 2018. Vestfoldbanen stenges for persontrafikk mellom Sandefjord og Skien i perioden 7. august til 23. september 2018. I denne perioden skal det nybygde sporet kobles inn på eksisterende bane og første ordinære tog skal etter planen kjøre på det nye sporet 23. september 2018.