Nå setter vi strøm på kontaktledningen mellom Larvik og Porsgrunn

10. september setter Bane NOR spenning på kontaktledningsanlegget mellom Larvik og Porsgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at det går arbeidstog på strekningen fram til dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn åpner for persontrafikk mandag 24. september. Det er derfor strengt forbudt og svært farlig å bevege seg i og ved sporene. 

Når det gjelder det nedlagte sporet mellom Farriseidet og Eidanger, så er kontaktledningen på denne strekningen fjernet. Likevel må alle holde seg unna det gamle sporet. Det benyttes fortsatt skinnegående maskiner til å fjerne diverse installasjoner, og disse vil kjøre på sporet frem til sporet blir fjernet, sannsynligvis i november.