Nå fjernes sporet langs Farris

Nå rives den nedlagte banen mellom Farriseidet og Eidanger. Rivearbeidene har pågått siden august, og nå er det sporet som står for tur.

Nå rives den nedlagte banen langs Farris. Her kappes sporet opp i 6 meter lange skinnestiger for opplasting og utkjøring. Foto: Terje Walle, Bane NOR

Så langt er det fjernet 14 planoverganger, 31 500 meter kontaktledning, 721 master, jernbaneteknisk utstyr og deler av sporet. Det som gjenstår nå er å rive resten av sporet.

Det skal rives 64 000 meter med skinner og 43 000 sviller. Sporet kappes opp i 6 meter lange skinnestiger som fraktes til Oklungen, hvor de plukkes fra hverandre, før de transporteres vekk med lastebil. Norsk Jernbanedrift har til nå, revet sporet mellom Farriseidet og Oklungen, det utgjør ca. 22 km av den 31,5 km lange strekningen. De er godt i rute til å bli ferdige mellom Oklungen og Eidanger innen planlagt sluttdato 20. desember.

Selv om sporet nå blir borte, så er det ikke fritt fram for ferdsel i den nedlagte traseen. Vi minner om at alle bruer og tunneler er stengt for all ferdsel, frem til annen bruk er avklart.

Det er foreløpig ikke avklart hva den nedlagte jernbanetraseen skal benyttes til. Både Larvik kommune og Porsgrunn kommune har satt i gang prosesser, sammen med Bane NOR Eiendom, for å avklare om de ønsker å overta arealene og evt. bruke dem til samfunnsnyttige formål.