Mobildekning i alle tunnelene

En ny milepel ble nådd av Farriseidet-Porsgrunn prosjektet denne uken. Nå er det full mobildekning i alle de syv tunnelene på strekningen.

Byggeleder tele, Haldor Sandtorv, viser frem en av Telenor sine basestasjoner. Denne dekker tunnelene som prosjektet har bygd i Telemark. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Roger Myrbakken fra Site Service sjekker at nødvendige signaler er på plass og at det er mobildeknig i tunnelene mellom Farriseidet og Porsgrunn. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR.Byggeleder tele, Haldor Sandtorv, forteller at alle tunnelene på den nye dobbeltsporstrekningen nå er utstyrt med GSM, 3G og 4G mobildekning fra Telia og Telenor. I tillegg er selvsagt også GSM-R nett på plass. Tetra nødnett kommer på plass før sommeren. 

Det er Bane NOR som eier og drifter infrastrukturen i tunnelene, og teleoperatørene må selv sørge for å koble opp nødvendig utstyr for å få dekning til sine kunder, både i tunnelene og langs dagsonen der det ikke allerede er dekning i dag.

Det nye dobbeltsporet åpner for trafikk 23. september 2018, og Sandtorv sier at det skal være bra kapasitet for de som skal reise med toget på den nye banen. Anlegget er også forberedt for utvidelse dersom det blir behov for mer kapasitet i fremtiden.