Ja,vi er fortsatt i rute

Jobben med å koble Farriseidet-Porsgrunn til jernbanenettet er fortsatt i rute til åpningen 24. september. Sporet er koblet til i begge ender, og i disse dager legges siste hånd på kontaktledningsanlegget.

Det er travelt på linja på Farriseidet utenfor Larvik. Her ser vi Infranord finjusterer kontaktledningen i innkoblingspunktet. De tre brupilarene til venstre i bildet, er til ny lokalvegsbru. Statens vegvesen har benyttet den togfrie perioden til utføre så mye av de spornære arbeidene som mulig. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Prosjektleder jernbaneteknikk, Rune Røer, forteller at det er finjustering av kontaktledningsanlegget som pågår nå, før sluttkontrollen i koblingspunktene starter 8. september.

Tonnasjekjøring og pakking av spor
-Ja, vi er i rute til åpningen. Vi ligger til og med litt før skjemaet, sier Røer. Alle sporarbeider er ferdigstilt. Det som gjenstår er å kjøre tonnasje over innkoblingspunktene i hver ende, og det vi kaller for sluttpakking av sporet, for å stabilisere sporet før åpning.   

Tonnasjekjøring blir utført med godstog fra Grenland Rail i perioden 7.- 9. september. Sluttpakking er planlagt natt til 13. september, på Porsgrunns siden, og på dagtid den 20. september, på Farriseidet, forklarer Røer.

Andre aktiviteter som pågår på anlegget, er i all hovedsak sluttkontroll og sluttester av signal- og sikringsanlegg, elkraftanlegg og teleanlegget. Dette har så langt gått veldig greit.    

Testkjøring
-En av de siste store testene som skal gjennomføres er testkjøring med Flirt tog. Fredag 14. september starter vi testkjøring mellom Borgestad og Eidanger. Da skal vi teste at sikringsanlegget fungerer som det skal på dette området. Her skal vi teste det som kalles krysningsbarriere, en test som må gjøres i god tid før slutt-test dersom det må gjøres justeringer i signalanlegget.  21. og 22. september blir det gjennomført testkjøring på hele dobbeltsporet.

Det nye dobbeltsporet åpner for trafikk mandag 24. september. Første tog kjører fra Skien kl. 04.07 og fra Porsgrunn kl. 04.15. Ankomst Larvik er kl. 04.31, 16 minutter etter avreise fra Porsgrunn. 
Når rutetabellen for 2019 tas i bruk fra 9. desember 2018, så vil reisetiden bli redusert med ytterligere 4 minutter. Det er bare å glede seg.