I rute etter første uke

Natt til tirsdag 7. august gikk startskuddet for arbeidet med å koble nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn inn på jernbanenettet. Prosjektet melder om god fremdrift når første uke snart er gjennomført.

Prosjektleder jernbaneteknikk og leder av totalbrudd, Rune Bårdsen Røer, melder at innkoblingen av nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn er i rute etter den første uka med arbeid. Her er han ved Farriseidet, der gammel og ny bane kobles sammen.  Portalen til Kleivertunnelen i bakgrunnen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

.Travelt på Farriseidet
Fredag 10. august kl. 10.15, et par timer tidligere enn planlagt, ble to av vegbruene på Farriseidet kontrollert sprengt ned av Statens vegvesens entreprenør. Alt gikk som planlagt. Dette var virkelig en av de kritiske aktivitetene det har vært knyttet størst spenning til i dette innkoblingsbruddet, forteller leder av totalbruddet (LAT), Rune Røer.

-Rivningen av bruene har egentlig ikke noe med innkoblingen av ny jernbane å gjøre, men det påvirker arbeidene vi skal gjøre på Farriseidet som er ett av punktene der ny og gammel bane skal kobles sammen, forklarer Røer.

Røer forteller at Statens vegvesen hadde behov for en togfri periode for å rive den gamle E-18 brua og den gamle fylkesvegbrua på Farriseidet. I tillegg skal Skagerak Nett bygge en ny 132 kV linje over jernbanen, samt at Statens Vegvesen skal gjøre grunnarbeider på to nye lokalvegbruer der fundamentene ligger tett inntil jernbanen. Dette er arbeider som hadde krevd togfrie perioder senere.

Det mest fornuftige var da å forlenge vår togfrie periode for få utført arbeidene samtidig. Det ga oss noen utfordringer i forhold til koordineringen av arbeidene på Farriseidet, men nå som sprengningen har gått etter planen, så er det ingen grunn til bekymring. Nå ryddes bruene vekk før Bane NOR kan reetablere spor, kontaktledning og signalanlegg, som ble i området under bruene, sier Røer.

Det er tett med aktiviteter på Farriseidet. To strekk, på henholdsvis 450 meter og 130 meter, med spor og kontaktledning er revet og skal nå reetableres. De to bruene som er spreng ned skal fjernes, det samme gjelder fyllingen som ble etablert under bruene for å ta imot brudekket da det falt ned. Alle arbeider må være ferdigstilt før sluttkontrollen av kontaktledningsarbeidet starter opp 8. september. 

Arbeider i Porsgrunn
Det er også arbeider som utføres i andre enden av det det nye dobbeltsporet. På Vallermyrene ca. 1 km før Porsgrunn stasjon, ligger det andre koblingspunktet mellom ny og gammel bane. Det er ikke like travelt på denne delen av banen, forklarer Røer. Her skal vi bygge de siste meterne med dobbeltspor, legge inn veksel og ferdigstille kontaktledning og signal. Der er vi i rute, fastslår Røer.

Mangeaktiviteter
Det er en omfattende fremdriftsplan som er utarbeidet for innkoblingsbruddet. Det er over 1100 aktiviteter på lista, noen kortvarige, noen langvarige og noen av det mer tidskritiske slaget.

Fredag 3. august var det oppstartsmøte på Grand hotell Farris i Larvik. Da var 62 personer, fra Bane NOR og entreprenørene som skal gjøre en jobb, samlet for å gå igjennom fremdriftsplan og koblingsplan en siste gang. Røer sier at det var et godt møte hvor de fikk snakket seg igjennom koblingsplanen.

Daglige statusmøter
Det er daglige statusmøter på prosjektkontoret, nå som innkoblingsbruddet er i gang. Hver dag, også lørdag og søndag, er minst en representant fra de ulike entreprenørene med og forteller om status for arbeidene de har utført det siste døgnet. Det gir oss god oversikt over fremdriften og vi kan sette inn tiltak dersom det oppstår forsinkelser som kan påvirke andre aktiviteter, sier Røer. 

Status pr. nå er at de ligger foran skjema for noen av de tidskritiske arbeidene, og det er verdifull tid å ha med seg videre. Spesielt på Farriseidet der det er flere aktiviteter som pågår samtidig, samt at det er lite slakk mellom aktivitetene. 

Brevikbanen er også berørt
Avgreningen til Brevikbanen ligger mellom Porsgrunn stasjon og Eidanger stasjon. Brevikbanen trafikkeres av godstog og daglige avganger med kalk tog fra Norcem. All trafikk er innstilt fram til 23. august. På Eidanger stasjon skal spor og kontaktledning bygges om før kalktogene kan begynne å kjøre igjen fra 23. august til 15. september. Fra 15. september til 24. september blir det stengt igjen, da gjennomføres endelig sluttkontroll Signal. Røer sier at dette også er tidskritiske arbeider som ligger på plan og som ikke gir grunn til bekymring nå. 

Nytt dobbeltspor åpner 24. september
Det nye dobbeltsporet åpner for trafikk mandag 24. september. Første tog har avgang fra Skien mot Oslo og Eidsvoll kl. 04.07. Reisetiden blir redusert med over 20 minutter mellom Grenland og Vestfoldbyene, når det nye dobbeltsporet åpner for trafikk.