Helgearbeider på strekningen Larvik-Skien 21. - 23. april 2018

Bane NOR skal utføre en rekke arbeider på Vestfoldbanen på strekningene Larvik stasjon - Farriseidet og Eidanger - Borgestad, fra natt til lørdag 21.april kl. 02.00 til natt til mandag 23. april kl. 03.30. Togene erstattes med buss på strekningen Sandefjord-Skien mens banen er stengt.

En av arbeidsoppgavene som skal utføres i helgen, er å trekke kabler langs sporet mellom Eidanger og Borgestad. Bildet viser tilsvarende arbeid som har blitt utført på Vallermyrene tidligere. Foto: Ronny Georg Stene, Bane NOR.

Les mer om trafikkavviklingen på NSB sine sider

Følgende arbeider skal utføres mens banen er stengt:

Larvik stasjon-Farriseidet
Det skal legges trekkerør langs sporet fra Larvik stasjon til Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag og søndag.

Eidanger-Porsgrunn-Borgestad
På strekningen Eidanger-Borgestad skal det trekkes kabler, og dette er arbeid som vil pågå døgnet rundt mens banen er stengt. Vi forventer ikke at det blir mye støy fra dette arbeidet som blir utført med en Huddig (skinnegående traktor) og kabeltrommel.  

I tillegg til kabeltrekking, skal det også monteres signaler langs sporet på denne strekningen. Dette er arbeid som vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag og søndag.

Vallermyrene-Bjørntvedt
På Vallermyrene skal vi sette fundamenter for støyskjermen som skal bygges langs sporet. I dette området skal det også utføres arbeider på kontaktledningsanlegget. Arbeidene vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 08.00-16.00 lørdag og søndag, og det skal brukes skinnegående arbeidsmaskiner som Huddig og Stormobil til arbeidene.

Bane NOR forholder seg til Statens retningslinje for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Politiet og Miljørettet helsevern varsles om arbeidene. 

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har spørsmål:
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tkb@banenor.no tlf. 930 89 550 (08.00-15.45)
Ved behov for kontakt utenfor kontortid, ring beredskapstelefon tlf. 976 56 253

Nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn åpner for trafikk mandag 24. september. Vestfoldbanen blir stengt mellom Sandefjord og Skien fra  7. august til 24. september for å koble inn det nye dobbeltsporet. Arbeidene som utføres denne helgen i april, og to helger i juni (2.-5. juni og 16.-19. juni) er en del av forberedelsene som må gjøres før vi kan koble inn det nye sporet.