Helgearbeid på strekningen Larvik-Borgestad 2. juni til 5. juni 2018

Bane NOR skal utføre en rekke arbeider på Vestfoldbanen på strekningene Larvik stasjon–Farriseidet og Eidanger-Borgestad, fra natt til lørdag 2. juni kl. 02.15 til natt til tirsdag 5. juni kl. 03.00. Togene erstattes med buss på strekningen Skoppum-Skien mens banen er stengt.

Arbeidet med spornær støyskjerm langs sporet på Vallermyrene, vil forsette denne helgen. Foto: Bent Einrud Johansen, Bane NOR.

Les mer om trafikkavviklingen på NSB sine sider

Følgende arbeid skal utføres mellom Larvik og Skien mens banen er stengt. 
Larvik stasjon–Farriseidet
Det skal trekkes kabler langs sporet fra Larvik stasjon til Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.

Eidanger stasjon
Vi skal montere to master på Eidanger stasjon. Dette arbeidet vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 søndag og mandag.

V
allermyrene
På Vallermyrene skal to master flyttes og vi skal utføre arbeid på kontaktledningsanlegget på dagtid, i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag og søndag. Denne helgen skal vi også fortsette å montere støyskjerm langs sporet på Vallermyrene. Dette arbeidet vil pågå hele døgnet fra kl. 15.00 lørdag til kl. 03.00 tirsdag. 

Planen er å sette flest mulig fundamenter på dag og kveld, fordi denne delen av arbeidet støyer mest. Vi planlegger å montere skjermelementene om natten, da dette er arbeid vi ikke forventer mye støy fra. Til monteringen av skjermelementene vil vi bruke en skinnegående traktor.  Målet er å bli ferdig med å montere hele støyskjermen i denne arbeidshelgen.  

Porsgrunn stasjon
På Porsgrunn stasjon skal vi sette opp fem nye kontaktledningsmaster og flytte kontaktledningen over på de nye mastene. Alle arbeider på Porsgrunn stasjon vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.

Porsgrunn-Borgestad
På strekningen Porsgrunn stasjon-Borgestad skal det utføres sporarbeider, signalarbeider og kabletrekking. Alt arbeid blir utført på dagtid i tidsrommet. kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.

Bane NOR forholder seg til Statens retningslinje for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Politiet og Miljørettet helsevern er varslet om arbeidene. Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting til naboer som nær sporet der det jobbes med støyskjermen om natten. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet. 

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har spørsmål:
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tkb@banenor.no tlf. 930 89 550 (08.00-15.45)
Ved behov for kontakt utenfor kontortid, ring beredskapstelefon tlf. 976 56 253 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)