Hallevannetbrua er nominert til Betongtavlen 2018

Hallevannetbrua i Larvik er en av seks finalister som er nominert til Betongtavlen 2018. Vinneren kunngjøres 22. november 2018.

Hallevannetbrua utenfor Larvik er en av seks finalister til Betongtavlen 2018.
Foto: Terje Walle, Bane NOR

Lengst i Norge
Hallevannetbrua er pr. i dag den lengste fritt frambygde jernbanebrua i Norge. Den står rett utenfor Larvik, og er den lengste av de ti bruene som er bygd av Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Det er en betongkassebru med total lengde 436 m, og den består av 13.000 m3 betong og 3.300 tonn armering.

Utfordrende plassering
Delprosjektleder i Bane NOR, Roar Johansen, forteller at det er jobbet mye med utformingen av brua. Brua krysser over Hallevannet, som er en reservedrikkevannskilde i Larvik. Dette medførte strenge krav til fundamentering, estetikk og teknisk utforming av brua.

-På grunn av høye krav til estetisk utforming av brua og verdisetting av landskapskvaliteter i området rundt brua, har rådgiver ÅF designet brua med dette i tankene, forteller Johansen. Brua skulle ikke bare være pen å se på i seg selv, men den skulle også visuelt sett passer inn i landskapsrommet, samtidig som den ikke skal ta for mye oppmerksomhet vekk fra landskapsrommet.

-Det var også natur og miljømessige begrensinger som påvirket byggemetode og søyleplassering. Utfordringen med en fritt frambygd bru i betong over et slikt spenn uten søyler, og med begrensinger i hvor søylene på hver side av vannet kan plasseres, er at selve brukroppen kan oppleves som stor og klumpete med en tykk og delvis overdimensjonert kasse for å tåle spennet, forklarer Johansen.

Godt samarbeid
På denne brua har rådgiver i samarbeid med arkitekt og landskapsarkitekt jobbet med design og utforming av både kasse og søyler for å få et mest mulig lett og elegant preg, innenfor de gitte rammene. Søylene er avrundet og er lett utsvingte mot brukassen. Selve brukassen har også avrundete kanter og formet i/med et «buespenn» mellom søylene. Dette gir hele brua et lettere preg, løfter den på midten og gir plass og en myk ramme til landskapet man vil se i mellom vannet og brua. Selve toppen av brua er flat og uten store elementer som stikker opp, noe som gir brua ren silhuett uten oppmerksomhetsforstyrrende elementer, og konkurrerer ikke ut landskapet.

Prestisjetung pris
Betongtavlen er en prestisjetung utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge hvor betong er anvendt «på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte». Prisen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer, hvor to er oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund og tre fra Norsk betongforening.

Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk betongforening og Tekna. Prisen ble første gang utdelt i 1961. Utmerkelsen gått til et jernbaneanlegg to ganger tidligere; første gang var i 1999 da veg- og jernbanebruene over Hølendalen på Østfoldbanen fikk prisen. I fjor var det Holmestrand stasjon som stakk av med den gjeve prisen.

Faktaboks:
Prosjekteringsperiode 2009-2013
Byggeperiode mai 2013 - april 2016.
Åpnes for trafikk i september 2018.

Byggherre: Bane NOR SF
Entreprenør Skanska Norge AS
Prosjekterende rådgiver ÅF Engineering
Prosjekterende geologi og geoteknikk NGI