Godstog sporet av på Vallemyrene på Vestfoldbanen

Et godstog fra Grenland Rail sporet av på Vallemyrene på Vestfoldbanen ca. kl. 19.35 onsdag 31. januar. Vestfoldbanen var derfor stengt mellom Larvik og Porsgrunn fram til torsdag i 17:30-tiden.

Foto: Jon Ansgar Bakken, Bane NOR

Det var lokomotivet og de to første fullastede vognene som sporet av, resten av toget ble stående igjen på linjen og er nå trukket vekk fra skadestedet. Det er for tidlig å si noe om årsaken til avsporingen, dette vil man få mer informasjon om etter nærmere undersøkelser.

Godstoget var leid inn for å kjøre tonnasje over det nye dobbeltsporet fra Porsgrunn til Farriseidet (Larvik), og avsporingen skjedde like før toget skulle kjøre inn på det nye dobbeltsporet. Tonnasjekjøringen gjør at pukken faller bedre på plass under og rundt svillene. Det må kjøres over minimum 50 000 tonn for å få stabilisert sporet, før sporet pakkes og justeres en siste gang.

De tunge vognene ble fjernet torsdag ettermiddag, og etter at sporet var kontrollert ble Vestfoldbanen åpnet for trafikk. Inntil videre kjører togene med nedsatt hastighet forbi ulykkesstedet.