Buss for tog mellom Sandefjord og Skien 6.-7. oktober og 20.-21. oktober.

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien, to helger, fordi det skal utføres planlagte etterarbeider etter innkoblingen av det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn.

Det skal blant annet legges lokk på kabelkanaler på Porsgrunn stasjon, på Vallermyrene og i Eidanger tunnel, mens banen er stengt. Foto: Bane NOR

Se nsb.no for informasjon om alternativ transport mens banen er stengt.  
Nødvendig å bruke helger
Prosjektleder jernbaneteknikk, Rune Bårdsen Røer, forteller at det er behov for to helger til å utføre restarbeider og mangelretting etter at det nye dobbeltsporet ble åpnet for trafikk. Dette har ligget i planen hele tiden, fordi det erfaringsmessig alltid dukker opp etterarbeider og mangelretting som må utføres etter åpning.

-Utfordringen for Bane NOR er at disse arbeidene kun kan utføres når det ikke er trafikk for sporet, og da blir det behov for å stenge banen for å få utført dem. Det er såpass kort tid mellom siste og første tog inn og ut av Skien, at det er lite rasjonelt å bruke nettene til å få utført arbeidene, det ville tatt flere uker, forklarer Røer. 

Røer forteller videre at de bevisst har valgt å utføre arbeidene så raskt etter åpningen, fordi at da har entreprenørene fortsatt mannskap og utstyr tilgjengelig i området. Entreprenørene venter med å sende mannskap og utstyr videre til nye jobber til disse restarbeidene er utført. 

Planlagte arbeider 6. og 7. oktober
Det skal gjennomføres flere arbeider mens banen er stengt 6. og 7. oktober. Alle hovedarbeider er planlagt utført i tidsrommet kl. 07.00-20.00 begge dager. På kveld/natt vil resterende tester og kontroller gjennomføres. Det er ikke forventet mye støy fra arbeidene.

Porsgrunn stasjon
På Porsgrunn stasjon vil det pågå flere arbeider, på dagtid, hele helgen. Spor 3 på Porsgrunn stasjon skal rives på dagtid lørdag 6. oktober, det skal legges lokk på ca. 800 meter med kabelkanaler og det skal etableres et gjerde ved en trafo på stasjonen. 

Vallermyrene og Eidangertunnelen
Det skal legges lokk på kabelakanaler i dagsonen på Vallermyrene og i Eidangertunnelen. Det vil også pågå diverse arbeider i sporområdet på Vallermyrene.

Hobekk
På Hobekk skal det bl.a. fylles pukk rundt fundamenter, i tillegg til at det vil være aktivitet i sporområdet.

Andre arbeider
Bane NOR Energi skal gjennomføre tester med omformingsanlegget, som krever at hele anlegget er fritt for personell og maskiner i sporet, i tillegg til at det ikke kan være belastning i form av elektriske tog. Dette blir gjennomført lørdag kveld og natt til søndag, og vil ikke være merkbart for omgivelsene.

Planlagte arbeider 20. og 21. oktober
Denne helgen skal det gjennomføres diverse restarbeider i Porsgrunn, Vallermyrene og på dobbeltsporet, mye tilsvarende det som blir gjort 6. og 7. oktober, da det ikke er ventet å rekke få gjort alle arbeidene ferdig i den første arbeidshelgen. Alle hovedarbeider er planlagt utført i tidsrommet kl. 07.00-20.00 begge dager. På kveld/natt vil resterende tester og kontroller gjennomføres. Det er ikke forventet mye støy fra arbeidene. 

Denne helgen skal også 
Statens Vegvesen montere en av de nye bruene på Farriseidet som går over jernbanen. Dette arbeidet vil pågå hele helgen.