Beredskapsøvelse i Storbergettunnelen 14. juni 2018

Bane NOR og redningsetatene gjennomfører en beredskapsøvelse i Storbergettunnelen, torsdag 14. juni fra kl. 16.00 til ca. kl. 21.00. Langangsvegen (Fv.30) mellom Langangen og Lillegårdkrysset og Markavegen (Fv.1) i Langangen blir berørt av øvelsen.

Det er i områdende som er markerte med røde sirkler det vil være aktivitet i under beredskapsøvselsen.Storbergettunnelen er markert med hvit stiplet linje mellom Lillegårdskrysset og Ønna bru. I tillegg blir det trafikk på Langangsvegen og Markavegen.  Illustrasjon: Bane NOR. Større versjon av kartet ligger under i artikkelen.

Beredskapsøvelsen starter ca. kl. 16.00, med at et tog kjører inn i Storbergettunnelen. Toget skal stoppe noen hundre meter fra tunnelutgangen i Ønna innerst i Langangen.

Alle redningsetatene er involvert i øvelsen og det vil bli blålys-utrykning med brannbiler, politibiler og ambulanse. Følgende veier og områder blir påvirket av øvelsen i tidsrommet fra kl. 16.00-21.00 torsdag 14. juni.

Bane NORS riggområde ved Lillegårdskrysset. Dette er oppmøtested for markører og observatører, og det blir økt trafikk i området hele ettermiddagen fra kl. 14.30 til kl. 21.00.

Bane NORs anleggsområde ved Lannerheia skytebane. Her kommer rømningstunnelen ut, og en del av passasjerene som er med toget vil evakuere ut denne rømningstunnelen. Her vil det komme busser, brannbiler, ambulanser, politibiler mm. Det må påregnes stor trafikk i ved av- og påkjøringen til skytebanen. NB. Det kan også dukke opp et Sea King redningshelikopter i dette området.   

Langangsvegen mellom Lillegårdskrysset og Langangen. Utrykningskjøretøy vil benytte denne vegen.

Markavegen på strekningen fra Langangen til Ønna bru. Storbergettunnelen kommer ut i Ønna, og en del av passasjerene som er med toget vil evakuere ut på Ønna bru. Utrykningskjøretøy og busser vil ha oppstilling under Ønna bru, og det kan være vanskelig for personbiler å komme forbi når utrykningskjøretøyene ankommer området. 

Bane NOR beklager ulempen dette måtte medfører for de som ferdes i de aktuelle områdene.
Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen, tlf. 930 89 550, tkb@banenor.no