Transmisjonsnettet installeres fortløpende

Nå er vi godt i gang med installering og idriftsetting av transmisjonsnettet på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Transmisjonsnettet er forenklet forklart, Bane NOR sitt «telenett». Ved hjelp av noder, overfører transmisjonsnettet alle datasignaler Pål Røkholt installerer transmisjonsnett i Kleivertunnelen. Foto: Haldor Sandtorv, Bane NOR(tele/radio/video etc) som berører jernbanen.  

Bildet til høyre viser Pål Røkholt, en av «Teletubbiene»  i Bane NOR Feltdrift Øst, – i dyp konsentrasjon med konfigurering av en såkalt SAR-8 node i et teknisk hus (HK) i Kleivertunnelen. Mellom Farriseidet og Porsgrunn er det 21 tekniske hus, 6 telehytter, 4 signalhytter og 15 nisjer – i tillegg til Larvik og Porsgrunn stasjon. 

Byggeleder tele, Haldor Sandtorv, forteller at det blir installert slike noder i alle tekniske hus, telehytter og en enklere variant i nisjene.  Alle signaler fra Thales signalanlegg, alle data og mobilsignaler, adgangskontroll, alarmer og styring av absolutt alle installasjoner i anlegget går via en SAR-8 node. Det er derfor ekstremt høye krav til transmisjonsnettet. Kravet er at det må være i drift 99,998 % av tiden, inkludert omkoblinger ved eventuelle feil eller planlagt arbeid 

-Logikken er «alltid to muligheter», forteller Sandtorv. Det betyr fiber to veier med automatisk omkobling ved feil, strøm fra to kanter, dublert elektronikk og strømforsyning i noden, forklarer Sandtorv.  Dette, som kalles redundans, sikrer at en mulighet alltid er til stede.  Der hvor signal har spesielle behov installeres dobbelt opp med utstyr slik at vi har «4-dobbel sikring». 

Transmisjonsnettet vil bli fortløpende tatt i bruk utover høsten fra Porsgrunn og videre mot Larvik for at andre fag skal få testet sine systemer og alarmer. Vi er avhengig av ny fiber helt til Larvik for å få «begge bein» up and go – det skjer først ute i bruddet i 2018, forteller Sandtovr. Hele teleanlegget skal overleveres til divisjon Digitalisering og teknologi og godkjennes før åpning av banen i september 2018.