Svillevogn sporet av på anlegget

En boggivogn sporet av under transport av sviller på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet natt til mandag 11. september. Avsporingen skjedde inne på anleggsområdet og har ingen konsekvens for togtrafikken på Vestfoldbanen

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Flere sviller ble ødelagt i avsporingen, men utbedringen er allerede igang. Foto: Oddvar Svendsen, Infranord Norge AS

Avsporingen Det var under transport av sviller til bygging av de siste meterne med spor på dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn, at uhellet skjedde. Et svilletog med 11 vogner, de bakerste var fullastet med sviller, skulle bakkes (rygges) fra Vallermyrene mot Larvik. En bolt og en fjær i akselen på en av de tomme vognene midt i togsettet brakk, og vognen hoppet av sporet. Vognen ble slept med resten av svilletoget helt fram til lokføreren oppdaget at svilletoget begynte å bremse. Da hadde svilletoget kommet frem til Hallevannetbrua.  

Prosjektleder i Infranord, Oddvar Svendsen, forteller at uhellet skjedde ca. kl. 01.00 natt til mandag 11. september. Lokfører og hjelpemann kommuniserer via et radiosamband og de har på seg øreklokker når de er ute med dette svilletoget. Øreklokkene stenger støyen ute for at de skal høre hva den andre sier. Det var kraftig regnvær og dårlig sikt og de oppdaget ikke avsporingen før svilletoget begynte å bremse ned. Lokføreren trodde første det var hjelpemannen på bakerste vogn som hadde begynt å bremse ned, men da det ikke var tilfellet, så gikk de over svilletoget for å finne ut av problemet. Da så de fort at det var en vogn som hadde sporet av.     

Ødelagt aksling Vi har ikke funnet årsaken til avsporingen enda, sier Svendsen, vi vet at det er en bolt og en fjær i akslingen som har knekt, men hvorfor det skjedde vet vi ikke enda. Vognen var godkjent for bruk så sent som i april i år, og alle papirene er i orden. Det er et kjedelig uhell, men vi er veldig glade for at det ikke er personskader som følge av dette, og at det ikke skjedde på spor i drift. Nå er det viktigste for oss å få utbedret sporet uten at det går utover fremdriften til prosjektet.  

Påvirker ikke togtrafikken Prosjektsjef i Bane NOR Lars Tangerås, forteller at trafikken på Vestfoldbanen ikke blir berørt av uhellet som skjedde inne på anleggsområdet til Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Bane NOR og Infranord har satt i gang tiltak for å utbedre skaden på sporet umiddelbart. 

Omfang Totalt er det en strekning på 16 km som er skadet på den måten at svillene er mer eller mindre ødelagt. Infranord er allerede i gang med å rive deler av sporet som er berørt. Sporbyggertoget vil fortsatt være på anlegget, og reetablering av sporet begynner så fort det lar seg gjøre.  

Det er for tidlig å si hva slags konsekvenser dette vil få for framdriften til Infranord og de andre entreprisene på prosjektet, men vi tror svillene vil kunne skiftes og spor reetableres raskt og uten store negative konsekvenser for øvrige arbeider på Farriseidet-Porsgrunn, forteller Tangerås.

Kontaktperson i Bane NOR, prosjektsjef Lars André Tangerås, tlf. 916 75 735