Se Farriseidet-Porsgrunn fra lufta

Farriseidet-Porsgrunn har tatt nye flyfotos. Her kan du se et lite utvalg av bildene som ble tatt av fotograf Jarle Foss.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Klikk på bildene for å se større bilder. Klikk på pilene på hver side for å bla i dem.  

Det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn skal åpne for trafikk i september 2018. Nå har vi lagt bak oss fem år med anleggsarbeider og det nye sporet er så godt som ferdig lagt.

Sporet skulle etter planen være ferdig bygd i begynnelsen av september, men en uheldig avsporing inne på anleggsområdet, har medført at vi må bygge deler av sporet på nytt. Vi ser nå at dette ikke påvirker fremdriften til prosjektet, de arbeidene som etter planen skal utføres denne høsten, kan gjennomføres som planlagt selv om deler av sporet må reetableres. 

I tillegg til sporarbeider, så er nå Infranord i ferd med å bygge en prøvestrekning med kontaktledningsanlegg. Elkraft- og telearbeidene går som planlagt og hele anlegget er nå spenningssatt. 
Bane NOR har også inngått kontrakt med Arne Olav Lund AS om kompletterende arbeider.  Det inkluderer alle arbeidene som ikke har blitt utført i foreliggende entrepriser, i tillegg til andre arbeider som kan dukke opp i avslutningen av prosjektet.

Prosjektet er også i tett dialog med Larvik kommune og Porsgrunn kommune for å avklare hva som skal skje med dagens bane når den legges ned. Mer informasjon om dette vil komme når ting er mer avklart.