Se Farriseidet-Porsgrunn fra lufta

Bane NOR har tatt nye flyfotos av Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Her kan du se et lite utvalg av bildene som ble tatt av Anne Mette Storvik, 27. april 2017.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn skal åpne for trafikk i september 2018. Fire og het halvt år med anleggsarbeider er passert, men det er fortsatt halvannet år med jernbanetekniske arbeider som gjenstår før det første toget kan ta i bruk det nye sporet. 

24. april begynte vi å bygge sporet på den nye banen, og det er pr. 11. mai bygd ca. 9 km med spor. 
Elkraft-arbeidene som bygger høyspentanlegget og lavspentanlegget har god fremdrift. 21 tekniske bygg skal innredes og det er lagt mange tusen meter med kabler. Anlegget spenningsettes etappevis, etterhvert som et nytt teknisk bygg er ferdig innredet. Pr. i dag er det 12 tekniske hus som er spenningssatt. 

Tele-arbeidene er også godt i gang. Bane NOR sørger for at det blir mobildekning i alle tunnelene på strekningen.  Det betyr ikke nødvendigvis at dekningen utenfor tunnelene blir noe særlig bedre enn det er i dag, det avhenger av om mobiloperatørene bygger ut sine anlegg. Bane NOR legger til rette for 4G dekning, men det er operatørene som til slutt avgjør hvilken kapasitet det blir.

Prosjektsjef Lars Tangerås bekrefter at prosjekter er i rute til åpning i september 2018. 

Klikk på bildene for å se større bilder. Klikk på pilene på hver side for å bla i dem.  
Fotograf: Anne Mette Storvik, Banen NOR. 

Ta kontakt med Anne Mette Storvik stoann@banenor.no hvis du ønsker å benytte bildene.