Nattarbeid mellom Eidanger og Vallermyrene 5. - 8. desember.

Bane NOR varsler at det vil bli utført støyende arbeider med boretog mellom Eidanger stasjon og Vallermyrene i perioden 5. desember til 8. desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Boretog, foto: Sjur Rogne, Bane NOR

Arbeidet som skal utføres er å bore for og å sette signalfundamenter nær sporet. Dette er arbeid som krever tilgang til sporet og som kun kan utføres når det ikke er togtrafikk. 

Arbeidene er planlagt utført i tidsrommet kl. 20.00 - 07.00 alle dager i perioden, og planen er å starte med fundamentene nærmest Porsgrunn og jobbe seg mot Eidanger.

Fra tirsdag 5. desember kl. 20.00 til onsdag 6. desember kl. 07.00 og fra onsdag 6. desember kl. 20.00 til torsdag 7. desember kl. 08.00 skal vi etter planen bore tilsammen åtte fundamenter på Vallermyrene. Se kart for plassering. 

De røde kryssene viser hvor fundamentene skal settes.Klikk på kartet for å få større bilde. Illustrasjon Bane NOR.

Fra torsdag 7. desember kl. 20.00 til fredag 8. desember kl. 07.00 skal vi bore tilsammen fem fundamenter ved Eidanger stasjon. Se kart for plassering.
Kart som viser fundament plassering på Eidanger. Klikk på kartet for å få opp større kart. Illustrasjon, Bane NOR.

Arbeidet er dessverre svært støyende og det bores ca. 30-60 minutter pr. sted før toget forflytter seg videre.

Støyvarsling og tiltak
Bane NOR forholder seg til Statens retningslinje for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Politiet og Miljørettet helsevern i Grenland er varslet om arbeidene. 

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting. Vi presiseres at dette må avtales på forhånd, i motsatte fall vil ikke Bane NOR dekke utgiftene til oppholdet. 

Bygger signalanlegg
Bygging av signalanlegg for nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn har også kommet igang. De trekkes kabler og monteres diverse utstyr langs sporet. Det kan bli aktivitet i dagsonen ved Vallermyrene på dagtid søndag 3. desember, søndag 10. desember og søndag 17. desember. Dette er ikke støyende arbeid. 

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har spørsmål eller behov for alternativ overnatting:
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tkb@banenor.no  tlf. 930 89 550 (08.00-15.45).
Ved behov for kontakt utenfor kontortid, ring beredskapstelefon tlf. 976 56 253.