Nå bygger vi signalanlegget

Etter en lengre periode med prosjektering og forberedende arbeider, er Thales Norway nå klare for å starte byggingen av signalanlegget til dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonsbilde, lyssignal i Holmestrandporten, på Vestfoldbanen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Anlegget som skal bygges er Thales sikringsanlegg type ESTW L90 5, (dette er den tekniske betegnelsen på Thales anleggene) signaler, hastighetsovervåkning (ATC), skilt, kabler, akseltellere og arbeidsområder med tilhørende nøkkelskap. Dette er det sjette Thales anlegget som bygges på det norske jernbanenettet.  

I tillegg til å bygge signalanlegg på Farriseidet-Porsgrunn parsellen, skal Bane NOR av signaltekniske årsaker også oppgradere signalanlegget på Porsgrunn stasjon, strekningen Porsgrunn – Borgestad (på Bratsbergbanen) og Brevikbanen.

Det vil derfor pågå arbeider på disse strekningene frem til det nye dobbeltsporet åpner for trafikk i september 2018. De forberedende arbeidene som blant annet besto i å bygge føringsveier ble utført våren og sommeren 2017. Det betyr at de arbeidene som medfører mye støy, allerede er gjennomført.

Byggestart for Farriseidet-Porsgrunn prosjektet var i august 2012, og det nye sporet skal etter planen åpnes for trafikk 23. september. Vestfoldbanen stenges mellom Sandefjord og Skien fra 7. august til 23. september for å koble inn det nye dobbeltsporet.