Kvelds- og helgearbeider i Porsgrunn

Det blir kvelds- og helgearbeider mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad stasjon fra 18. april til 10. juli. Årsaken er at Bane NOR skal bygge føringsveier mm. for nytt signalanlegg på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det skal bygges føringsveier/kabelkanaler langs sporet mellom Porsgrunn og Borgestad. Her fra tilsvarende arbeider som ble utført på Brevikbanen tidligere i år. Foto: Bent Einrud Johansen, Bane NOR

Kart Porsgrunn-BorgestadBane NOR skal bytte ut signalanlegget mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad stasjon, med et nytt og moderne signalanlegg av typen Thales. Det nye anlegget settes i drift samtidig som nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn åpner i september 2018. 

Arbeidet med nytt signalanlegg vil pågå fra april 2017 til september 2018. I første del av perioden utføres det grunnarbeider og forberedende arbeider. Det vil være et arbeidslag på Borgestad stasjon, ett arbeidslag på Porsgrunn stasjon og et arbeidslag som begynner på Borgestad og som jobber seg mot Porsgrunn stasjon. 

Grunnarbeidene blir utført i perioden 18. april til ca. 10. juli innenfor følgende tidsrom:
Mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 23.00 
Lørdag fra kl. 07.00 til kl. 19.00 
Søndag fra kl. 13.00 til 19.00.   

Følgende arbeider skal utføres innenfor ovennevnte periode: 

 •  Graving av grøft og legging av rør for fiberkabler.
 •  Graving og planering for legging av kabelkanaler og rør for fremføring av kabler til bla. nytt   
       signalanlegg på Bratsbergbanen.
 •  Transport av masse for fylling   av grøfter og kanaler
 •  Rydding av kratt og noe skrånings rensk med motorsag og rensk av stein med
       gravemaskin/pigghammer.
 •  Boring av rør under sporet
 •  Pæling av rekkverksstolper for fundament for kanaler
 •  Kutting av betong enkelte steder

Det brukes en skinne/vei maskin, dvs. en traktor som også kan kjøre på skinnene, og vi bruker støysvakt utstyr så lang det lar seg gjøre. Det blir også benyttet dumper, minigraver, og kranbil. Vi vil også forsøke å utføre de mest støyende arbeidene før kl. 19.00. 

Vi beklager ulempen dette medfører for våre naboer, og håper på forståelse for at de må utføres på litt ugunstige tidspunkt fordi vi må tilpasse arbeidet til togtrafikken på strekningen.  

Stengning av Vestfoldbanen 
Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien i følgende tidsrom, 3.-6. juni og 8-10. juli.  Da skal det jobbes døgnet rundt så lenge banen er stengt. Det sendes ut eget informasjonsskriv til de naboene som vil bli berørt av arbeidene.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til trine.bratlie.evensen@banenor.no