Kompletteringsentreprise til Arne Olav Lund AS

Bane NOR har signert kontrakt med entreprenørfirmaet Arne Olav Lund AS (AOL), om kompletteringsarbeidene for Farriseidet-Porsgrunn prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Anleggsleder Marius Johansen (AOL), prosjektleder Anders Ragnhildrød (AOL), byggeleder Thor-Anders Bårnes (Bane NOR), prosjektsjef Lars André Tangerås, Bane NOR og distriktsjef Bjørn Kristian Solberg (AOL) var til stede da kontrakten ble signert. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

-Kompletteringsarbeidene skal ivareta arbeider som ikke er utført i foreliggende entrepriser, i tillegg til andre arbeider som kan dukke opp under avslutningen av prosjektet, forteller byggeleder Thor-Anders Bårnes.

-Dette er oppryddingsarbeider som hovedsakelig ligger utenfor baneområde, og som skal sørge for at det ser strøkent ut etter at Farriseidet-Porsgrunn prosjektet er avsluttet. Kontrakten inkluderer arbeider som opprydding og pussing langs den nye banen, tilbakeføring av rigg områder og anleggsveger, dryppsikring i tunnel og asfaltering ved tekniske bygg i tunnel, mm. Kontraktsverdien er på kr.  9 533 015,- eks mva, sier Bårnes.

Prosjektsjef Lars Andre Tangerås i Bane NOR og distriktssjef Bjørn Kristian Solberg i Arne Olav Lund AS, signerte kontrakten fredag 22. september. Arne Olav Lund vil starter arbeidene første uken i oktober og arbeidene skal etter planen være avsluttet sommeren 2019.