Helgearbeider på Brevikbanen                   9. - 10. desember.

Bane NOR varsler at det vil bli utført støyende arbeider med boretog mellom Brevik og Heistad på Brevikbanen på dagtid lørdag 9. desember og søndag 10. desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Boretog. Foto: Sjur Rogne, Bane NOR

Arbeidet som skal utføres er å bore for og å sette signalfundamenter nær sporet. Dette er arbeid som kun kan utføres når det ikke er togtrafikk på sporet. 

Det skal jobbes fra kl. 07.00 til kl. 19.00 begge dager, og vi forsøker å bore mest mulig på lørdag slik at det kun er støpearbeider (gysing) som må utføres på søndag. 

Det skal settes tilsammen 12 fundamenter. Området de skal settes i, er markert med rødt kryss på kartet nedenfor (klikk på kartet for å få opp større versjon). 
Banekart med fundamentplassering på Brevikbanen. Klikk på kartet for å få større bilde. Illustrasjon Bane NOR.

Arbeidet er dessverre svært støyende og det bores ca. 30-60 minutter pr. sted før toget forflytter seg videre.

Støyvarsling og tiltak
Bane NOR forholder seg til Statens retningslinje for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Politiet og Miljørettet helsevern i Grenland er varslet om arbeidene.  

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har spørsmål :
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tkb@banenor.no  tlf. 930 89 550 (08.00-15.45).
Ved behov for kontakt utenfor kontortid, ring beredskapstelefon tlf. 976 56 253.