Farriseidet-Porsgrunn med H1-verdi lik 0

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet har for andre gang klart å oppnå en H1-verdi lik 0. SHA-teamet berømmer prosjektets ledelse og medarbeidere og ikke minst entreprenørene, for det gode resultatet.

KU og SHA-rådgiver Vebjørn Myhr, prosjektsjef Lars André Tangerås og SHA-rådgiver Carl Oscar Øhrn er veldig fornøyde med å gjennomført ett år med arbeid uten fraværskader.

-Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle entreprenører og samarbeidspartnere for at vi i dag er nede på en H1-verdi lik 0, sier Vebjørn Myhr som er SHA-rådgiver og KU på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. H1-verdi lik 0 betyr at prosjektet ikke har hatt en fraværsskade siste året.

-En skadefri anleggsplass er ingen selvfølge eller noe som kommer av seg selv. Det siste året har vi registrert 224 811 arbeidede timer og vi har hatt en N-verdi på 1263, forklarer Myhr. 

Godt samarbeid
SHA- rådgiveren er tydelig på at dette ikke bare er Bane NOR sin fortjeneste alene. Bane NOR sitter riktignok i førersetet på prosjektet og har som målsetting å jobbe systematisk med SHA for å unngå ulykker. Vi er likevel prisgitt entreprenørene, at de setter sikkerheten til arbeiderene sine høyt og ivaretar arbeidsgiveransvaret, sier Myhr. 

-Samarbeid og et felles ønske om at alle de dyktige arbeidere på prosjektet føler seg trygge i hverdagen og kommer uskadet hjem etter jobb gir resultater. Det er fortsatt mange utfordringer igjen på prosjektet før vi kan slå oss på brystet og være stolt av hva vi har vært med på å skape, fortsetter en engasjert Myhr. Jul og ferie nærmer seg og det kan være lett å bli distrahert hvis man går og tenker på forberedelser. Fortsett med å ta vare på hverandre og tenk sikkerhet helt til dere er hjemme til jul. Da mener jeg inkludert reisen hjem, avslutter en fornøyd Myhr.  

Prosjektsjef Lars André Tangerås, er litt stolt av at prosjektet for andre gang har gått et år uten fraværsskade. Forrige gang prosjektet hadde H1=0 var i 27. november 2016. Ett år uten personskader på et såpass stort og komplisert prosjekt kommer ikke av seg, forklarer Tangerås. Selv om SHA-teamet ikke vil skryte av seg selv, så er det åpenbart at det er det gode systematiske arbeidet som de har lagt til grunn for prosjektet, som har medvirket positivt til dette resultatet, sier en fornøyd prosjektsjef. 

Tangerås er også klar på at det ikke er grunn til å slappe av nå. Prosjektet som skal åpne for trafikk i september 2018 har et hektisk og utfordrende 2018 å se fram til. Det er utrolig viktig at vi fortsetter det systematiske sikkerhetsarbeidet, slik at vi også kan avslutte prosjektet uten alvorlige skader, avslutter Tangerås.

H1 er antall fraværsskader pr. 1 000 000 timer jobbet i en 12 måneders periode. For å komme frem til H1 ganger man antall fraværsskader med 1 000 000 og deler på antall registrerte timeverk. 

N-verdi er antall nestenulykker, tilstand og tilløp pr. 1 000 000 timer jobbet i en 12 måneders periode. Man ganger antall inmeldte saker som ikke har ført til ulykker med 1 000 000 og deler på antall registrerte timeverk.