Farriseidet-Porsgrunn er i rute

Det har gått fire og et halvt år siden vi startet byggingen av nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn. Det er en enorm jobb som er utført fram til nå, men fortsatt er det stor aktivitet for å få det nye sporet klar for trafikk i september 2018. Her kan du lese litt om arbeidet som pågår denne våren.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Øverst f.v. Herregårdsbekken ved Lillegårdkrysset i Porsgrunn, øverst t.h. fra Pauler mot Hallevannet. Foto: Terje Hammersland, Bane NOR. Det nederste bildet er fra Solum der det bygges ny omformerstasjon. Tunnelåpningen til Nøklegårdtunnelen i bakgrunnen til venstre. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR.

Alle grunnarbeider ble avsluttet i siste halvdel av 2016, og nå er det jernbanetekniske arbeider som dominerer langs hele den 22,5 km lange linja.

Bygger spor med sporbyggertog
Vi er ferdige med å legge ut under-ballasten (pukken som sporet ligger på), for det ene sporet. Dermed er det klart for å bygge spor. I uke 17 kommer sporbyggertoget til Porsgrunn. Prosjektet har forberedt sporbyggingen ved å bygge ca. 200 meter med spor like utenfor Eidangertunnelen. Det er her Sporbyggetoget starter sin ferd mot Larvik.

Sporbyggetoget har hjul og belte foran, og den første delen av toget kan kjøre på pukken. Den mellomste sørger for at sviller og skinner kommer på plass. Den siste delen av toget og svillevognene har vanlige ”toghjul”, og kjører på skinnene det selv bygger. Estimert byggetid for det første sporet er ni uker.

Når det første sporet er bygd ferdig, så er det klart for å legge ut underballasten for det andre sporet. Til den jobben brukers et skinnegående pukktog som kan kjøre på det sporet som allerede er bygd ferdig. Pukken til blir lagret på riggområdet ved Herregårdsbekken i Porsgrunn, og pukktoget vil kjøre frem og tilbake for å hente pukk. Sporbyggertoget returnerer til Porsgrunn etter sommeren når det er klart for å bygge det andre sporet. 
Sporbyggertoget i aksjon på Dovrebanen. Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Kontaktledning, elkraft og tele
Når det gjelder andre jernbanetekniske arbeider, så jobber entreprenørene våre seg systematisk igjennom anlegget. Det er 21 tekniske bygg som skal innredes, mange tusen meter med kabler som skal trekkes og kobles. Så langt er syv av de tekniske byggene ferdig innredet og koblet til strøm.

Kontaktledningsmastene er på plass, og monteringen av hengemaster i tunnelene har kommet godt igang. Montering av alle mulige skilt som skal stå langs sporet, både ute i dagen og i tunnelene, har også kommet godt igang. 

Signalarbeider i Porsgrunn
Strekningen Eidanger-Borgestad må oppgraderes med nytt signalanlegg, for å få en god signalteknisk løsning på Porsgrunn stasjon, når Farriseidet-Porsgrunn settes i drift i september 2018. Det vil derfor pågå en del arbeider langs sporet denne våren og sommeren, for å bygge føringsveier til det nye signalanlegget.

Det skal blant annet graves grøfter og legges kabelkanaler og rør langs banen. Arbeidene starter opp 18. april og vil pågå fram til ca. 10. juli. De som blir berørt av arbeidene får/vil få informasjonsskriv med mer informasjon om omfang, varighet og arbeidstid.

Lokale støytiltak 
Bane NOR begynner med lokale støytiltak på bolighus i løpet mai 2017. Vi er i sluttfasen for valg av firma som skal utføre arbeidene for oss. Bane NOR har vært i kontakt med alle som har hus/eiendom som det skal gjøres tiltak på. Firmaet som utfører tiltakene, tar kontakt med den enkelte huseier for avtale tidspunkt for oppstart av arbeidene, som skal være avsluttet i løpet av oktober 2017. 

Kompletteringsarbeider
Selv om den nye banen ser ferdig ut flere steder, så er det forstatt en stor opprydningsjobb som gjenstår.  Dette er en jobb vi håper å komme igang med etter sommerferien. Dette er en jobb som inkluderer tilbakeføring av riggarealer og anleggsveier, samt  kompletterende arbeider for å ferdigstille sidearealer mm.

Mye av denne informasjonen finner dere også i nyhetsbrevet som vi sender ut til naboer og andre berørte i uke 13.