Farriseidet-Porsgrunn: Nå bygger vi sporet

Mandag 24. april var sporbyggertoget på plass for å bygge det 22,5 km lange dobbeltsporet fra Farriseidet til Porsgrunn. Toget, som er det eneste av sitt slag i Europa, bygger i 1180 meter med spor om dagen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er Infranord som utfører arbeidet, og toget de har med seg har tidligere bygget dobbeltsporet Langset-Kleverud på Dovrebanen og dobbeltsporet Holm-Nykirke på Vestfoldbanen.

Toget er 340 meter langt og det har med seg ti vogner med sviller når det starter arbeidsdagen. Hver vogn har 198 sviller, og når alle svillene er brukt opp så er arbeidsdagen over. De tomme svillevognene fraktes til Hønefoss hvor de fylles opp med nye sviller som brukes til sporbyggingen dagen etter. 

Skinnene ligger klare i traseen når sporbyggertoget kommer. De er kjørt ut med et langskinnetog i forkant og plasseres pent oppå svillene av sporbyggertoget som har hjul og belte foran, slik at den første delen av toget kan kjøre på pukken. Den mindre delen av toget bygger sporet, og den bakerste delen av toget har vanlige toghjul som kjører på sporet som toget har bygd ferdig. 

Toget er i drift ti timer om dagen fire dager i uka, annen hver uke. Det tar ca. ni uker å bygge det første sporet fra Porsgrunn til Larvik. Deretter skal underballast (pukk som sporet skal bygges på) kjøres ut på det andre sporet før det andre sporet bygges til høsten.  Sporbyggertoget i aktivitet ved Herregårdsbekken i Porsgrunn. Første delen kjører på hjul og belter, mens den bakre delen kjøre på sporet som toget selv bygger.

Sporbyggertoget er 340 meter langt, det er lengre enn den 300 meter lange dagsonen mellom Eidangertunnelen og Storbergettunnelen, som toget er på her. Foto: Ronny Georg Stene, Bane NOR