Farriseidet-Porsgrunn: Livsfarlig kobberjakt

Bane NOR har fått en utfordring på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Det er ikke alle kobbertyver som har fått med seg at Bane NOR har byttet til aluminiumskabler når det bygges nye jernbaneanlegg. I det siste har det vært flere tilfeller der kabler er kuttet i jakten på kobber.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bane NORs prosjektleder jernbaneteknikk, Rune Røer, og Caverions prosjektsjef, Per Morten Rostille, undersøker høyspentkabelen som er kappet ca. 2 km inne i Kleivertunnelen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Bane NOR og elkraftleverandør Caverion har den siste tiden oppdaget flere tilfeller av skadeverk på anlegget. Det er her helt åpenbart at det er folk som er på jakt etter kobber som står bak. Prosjektsjef i Caverion, Per Morten Rostille, forteller at de har hatt flere hendelser, og at de er glade for at kablene som er kuttet ikke har vært spenningsatt. Det er svært risikofullt både for dem som kapper kabelen og for våre montører som skal spenningsette anleggene. Det er med livet som innsats de gjør dette, sier Rostille.  

Ødelagt høyspentkabel
-Ved ett tilfelle er det en høyspentkabel som er kappet av, antakelig for å undersøke om den er laget av kobber eller aluminium. Kabelen er laget av aluminium og den ble derfor bare lagt lemfeldig tilbake i kanal med lokk halvveis på. Dette er en potensiell livsfare for dem som skal arbeide med anlegget. Her har den som har klippet kabelen vært veldig heldig da kabelen ikke var spenningsatt, da kapping av spenningsatt kabel ville forårsaket en lysbue og høyspenteksplosjon. Det er ikke lenge før høyspentkablene spenningsettes med 22 000 V. Mange av kablene er allerede spenningssatt og spenningssettes forløpende uten forvarsel, fortsetter Rostille. 

En av kablene som er kappet i jakten på kobber. Her har kjeltringene vært ca. 2 km inne i Kleivertunnelen, og de har ikke brydd seg så mye om skiltet som varsler "Høyspenning livsfare".

Flere jordingsledninger er kappet
Prosjektleder jernbaneteknikk i Bane NOR, Rune Røer, forteller at de også har oppdaget at flere jordledninger har blitt klippet hos Infranord, som monterer kjøreledninger og tilhørende jordingsanlegg. Jordleder er klippet av vilkårlig en fem-seks steder, og da de så at det var aluminium i ledningene, ble lokket på kum bare lagt på igjen, og jordledningen lå klippet igjen. Det er også en lang jordingsledning som har blitt stjålet fra kabelbro i en av rømningstunellene.

-I forrige uke oppdaget vi også at en lift i en av tunnelene var forsøkt tyvkoblet, antageligvis for å sjekke kabler som er festet i tunneltaket, sier Røer.

Både Rostille og Røer syntes det er svært bekymringsfullt at uvedkommende klipper kabler på denne måten. Faren med å fjerne jordkabler er at feilstrømmer kan gå gjennom mennesker i stedet for jordkabel dersom jordfeil oppstår. Det er vanskelig å oppdage før skaden har skjedd, dersom det er kappet kabler vi ikke har fått med oss, i tillegg til at jordingsanlegg også nå kan føre farlige feilstrømmer, selv om ikke alt arbeid er ferdigstilt.

Fant igjen stjålet aggregat med GPS sporing
Caverion har også hatt innbrudd i en verktøyhenger, flere kilometer inne i en av tunnelene på prosjektet. Der ble det stjålet verktøy for flere titalls tusen. Bane NOR opplevde at et aggregat forsvant fra en av de andre tunnelene. Dette aggregatet ble funnet igjen kort tid etterpå, fordi det hadde GPS sporing. Røer kan fortelle at Farriseidet-Porsgrunn prosjektet har valgt å ha sporing på en del utstyr som de vet kan være attraktivt for tyver. I dette tilfellet bidro sporingen til at vi raskt kunne få utstyret tilbake og sånn sett bidra til å holde produksjonen oppe. Det var også av stor betydning at politiet satte av ressurser for å få kontroll å utstyret og tyvene, og vi håper at denne erfaringen kan virke avskrekkende på det kriminelle miljøet, fortsetter Røer.

Øker vaktholdet
Røer sier at de har satt i gang flere tiltak for å forhindre at de får flere tilfeller av hærverk på anlegget. Blant annet skal alle porter og bommer være låst til enhver tid og vi har økt avtalen om vakthold med NOKAS, som har satt på flere vektere som overvåker større deler av anlegget hyppigere enn før. Det blir også montert videoovervåkning flere steder på anlegget. 

 -Alle tilfeller av hærverk og tyveri blir selvfølgelig politianmeldt, fortsetter Rostille og Røer.

En siste ting er at det er viktig at foreldre hjelper til med å holde barn unna anleggsområdet. Selv om vi ikke har en ferdig jernbane, så kan de allikevel komme anleggstog og/eller maskiner uanmeldt. Videre så er det vel så mange farlige situasjoner nå når anlegget ikke er ferdig, som når det er ferdig, avslutter Røer. 

Kontaktpersoner
Bane NOR:
Prosjektleder jernbaneteknikk, rune.bardsen.roer@banenor.no 907 16 152
Kommunikasjonsleder, Trine Bratlie Evensen, trine.bratlie.evensen@banenor.no, 930 89 550

Caverion:
Prosjektsjef Per Morten Rostille, per-morten.rostille@caverion.com; 91533214
Marked og -kommunikasjonsdirektør Roar Andersen,  roar.andersen@caverion.com; 90830310