Bygger prøvestrekning med KL-anlegg

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet er i gang med å bygge en prøvestrekning med kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) for det nye dobbeltsporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Til venstre ser vi en strekkemaskin og maskinen bak er en stormobil som brukes av montørene til å feste ledningen til utliggeren. HEr er monteringen igang mellom Eidangertunnelen og Storbergettunnelen i Porsgrunn. Foto: Christian Kleven

Planen er å lage en godkjent mal som godkjennes før resten av anlegget bygges ferdig. 

 -Vi er nå i gang med den første av to ledningsparter (en ledningspart er en kontaktledningslengde med avspenning i hver ende på opp til 1 500 m), som er en del av en prøvestrekning som skal kontrolleres og «godkjennes» som en mal for resten av arbeidet, forteller prosjektleder jernbaneteknikk, Rune Røer.  Som følge av erfaringer fra tidligere prosjekter, er denne prøvestrekningen ett av flere tiltak vi gjør for å øke kvaliteten på sluttproduktet.

Rune forteller at de sammen med Plan og Teknikk, Infrastruktur og Infranord, skal ha en grundig kontroll av prøvestrekningen når den er ferdig montert i midten av oktober. Det er for å få luket ut småfeil og mangler som i utgangspunktet kan være ubetydelige, men som ofte kan bli veldig omfattende i store mengder, og som blir arbeidskrevende å rette opp i når det er sluttkontroll på et så stort anlegg rett før åpning.

Totalt skal det henges opp 53 800 meter med kontaktledning i prosjektet, og det er satt opp 718 KL-master. Byggingen av KL-anlegget skal etter planen være ferdig bygd våren 2018 og det nye sporet skal åpnes for trafikk i september 2018.