Bruker drone til bruinpeksjon

Farriseidet-Porsgrunn prosjektet tar nye midler i bruk når de skal kvalitetssikre betongoverflaten på bruene prosjektet har bygd. De har tatt i bruk drone for å kunne se nærmere på overflatene som ellers ligger litt kronglete til.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dronen ble operert av Nordic Unmanned, v/ fv. Snorre Dalene, Alexander Hatlested og Magnus Abeland. Her ved Hallevannetbrua, en av de fire bruene som ble fotografert med drone. Foto: Trine K. Bratlie Evensen, Bane NOR.

Drone ved Hallevannetbrua. Prosjektet har bygd ti bruer, på den nye dobbeltsporstrekningen som er under bygging mellom Larvik og Porsgrunn. Fire av bruene er såpass høye, ca. 20-38 meter over bakken, at det er vanskelig for byggeledelsen å inspisere undersiden av brua, og øverste del av søyler og brufundamenter. Dette gjelder Hallevannetbrua, Ønna bru, Solumbrua og Gunnarsrød bru, og det er her dronen kommer inn.  

-Vi fant ut at vi kan prøve å gjennomføre en inspeksjon av bruene med droner, og samtidig ta bilder av interessante og utsatte områder for å sikre oss at kvaliteten er tilfredsstillende før bruene settes i drift, sier byggeleder Stian Hamre. Vi sjekker søyler, underkant og sidekanter som ikke kan inspiseres fra brua, og område hvor søyle og landkar møter brudekke, fortsetter Hamre. 

Tirsdag 28. februar var Nordic Unmanned på plass med tre mann og en drone. De var hele tiden to personer som opererte dronen, en styrte dronen og en styrte kameraet. Ved hjelp av et kart som viste flybanen, kunne de se nøyaktig hvor langt den hadde flydd, før den måtte returnere for å bytte batteri. 

Kartet var også til god hjelp for å finne igjen punkter som må sjekkes nærmere. Hamre forteller at de brukte to dager på å ta bilder av de fire bruene. Bildene fra inspeksjonen viste at det var noen punkter som de ønsket å se litt nærmere på, og den siste inspeksjonsdagen ble brukt til å ta nærbilder av disse punktene. 

Nå skal byggeledelsen gå gjennom bildene og vurdere om punktene de har funnet er noe som krever utbedring eller om det kun er snakk om kosmetiske merker som det ikke er nødvendig å gjøre noe med.  

Rammeavtale på dronetjeneste
8. desember 2016 inngikk Bane NOR (den gang Jernbaneverket) en landsdekkende avtale omdronetjenester. Farriseidet-Porsgrunn prosjektet er de første som har gjort et avrop på rammeavtalen med Nordic Unmanned AS, og dette er det første oppdraget de utfører for Bane NOR.