Brevikbanen får nytt signalanlegg

Brevikbanen skal oppgraderes med nytt signalanlegg av typen Thales. Det nye anlegges skal settes i drift i september 2018, samtidig som nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen, åpner for trafikk.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonsbilde. Foto: Øystein Grue

Brevikbanen går fra Eidanger til Brevik i Telemark. Den ti kilometer lange banen benyttes til godstrafikk, hovedsakelig av kalktog som går mellom kalksteinbruddet på Bjørntved ved Eidanger og Norcems sementanlegg ved Ørvik. Men den trafikkeres også av godstog som kjører til og fra Grenlandsterminalen på Brevik.

Bakgrunnen for at signalanlegget skal skiftes ut, er at Brevikbanen ikke er fjernstyrt og at banen har avvik fra gjeldende trafikkfremføringsforskrift på flere punkter. Statens jernbanetilsyn har gitt dispensasjon fra trafikkføringsforskriften med frist for utbedring senest 31.12.2018.

Farriseidet-Porsgrunn er byggherre
Banesjef for Sørlandsbanen Øst og Brevikbanen, Terje Øygarden, forteller at det er mest hensiktsmessig  å utføre signalarbeidene på Brevikbanen samtidig som det skal bygges signalanlegg for det nye dobbeltsporet fra Farriseidet til Porsgrunn.  Det er derfor byggeledelsen i utbyggingsprosjektet Farriseidet-Porsgrunn som fungerer som byggherre for signaljobben på Brevikbanen, på vegne av banesjefen. 

Er allerede i gang.
Prosjektsjef på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet, Lars Andrè Tangerås, forteller at arbeidene i marka har allerede startet opp ved Norcem sitt anlegg ved Ørvik. Det skal i første omgang utføres grunnarbeider og forberedende arbeider for bygging av signalanlegget. Tangerås forteller videre at det skal utføres grunnarbeider langs hele Brevikbanen mellom Brevik og Eidanger, og mellom Eidanger og Borgestad. Arbeidene som utføres er blant annet, graving av grøft for legging av rør for fiberkabler, graving og planering for legging av kabelkanaler og rør til kabler for nytt signalanlegg, etablering av tomt for teknisk hus på Ørvik, og diverse rydde- og renskearbeider langs linja. Alt for å gjøre klar for Thales Norway som skal bygge det nye signalanlegget. 

Kontrakt med Thales Norway
Kontrakten med Thales, som Bane NOR har rammeavtale med, ble signert 22. desember 2016, og de er i gang med å prosjektere det nye anlegget. Etter planen starter de sine arbeider ute i marka i august 2017. Da skal de bygge signaler og akseltellere, trekke kabler og alt som hører med for å få det nye signalanlegget klart til bruk fra september 2018.