Natt- og helgearbeider i Porsgrunn

Vestfoldbanen stenges for trafikk, og det kjøres buss for tog mellom Larvik og Skien, fra natt til lørdag 8. juli kl. 02.05 til natt til mandag 10. juli kl. 03.40. Bane NOR skal utføre arbeider på strekningen mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad stasjon mens banen er stengt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bygging av kabelkanaler på Porsgrunn stasjon Foto: Terje Walle, Bane NOR

Kartet viser hvor det skal arbeides i Porsgrunn, helgen 8. -10. juli.

NSB kjører buss for tog mens banen er stengt. Les mer på NSB sine sider.  www.nsb.no/rutetider/tog-i-rute

Planlagte arbeider i perioden:
Det skal bygges føringsveier/kabelkanaler for nytt signalanlegg langs sporet mellom Porsgrunn stasjon og Borgestad (det er markert med grønt i kartet).  Det skal også etableres flere rørkryssinger (se stjerner i kartet), dvs. at det skal legges inn stålrør under sporet.
Arbeidene er planlagt utført på følgende sted og tidspunkt:
(Se tallene ved siden av stjerne på kartet.) 
(1) Lørdag 8. juli kl. 23.00 til søndag 9. juli kl. 15.00, graving for rørkryss på sørsiden av stasjonen.
(2, 3) Lørdag 8. juli kl.05.00 til lørdag kl. 23.00, graving og boring for rørkryssinger på nordsiden av stasjonen.
(4) Lørdag 8. juli kl. 13.05 til søndag 09. juli kl. 00.05, graving for rørkryss i Osebakken.
(5) Lørdag 8. juli kl. 02.05 til søndag 9. juli kl. 05.00, graving for rørkryss under vei og spor i Vidars gate.
(6) Søndag 9. juli kl. 00.05 til søndag 9. juli kl. 11.05, graving for rørkryss i Borgestadbakken. OBS, tilkomst til boliger mellom jernbanen og elven blir via Stasjonsvegen som blir lysregulert mens arbeidene pågår.
(7) Søndag 9. juli kl. 11.05 til søndag 9. juli kl. 22.05, graving for rørkryss Stasjonsvegen.

 

Disse tidspunktene er veiledende og det kan bli endringer.  Tidsbruk på et punkt vil påvirke oppstartstid på neste punkt. Noen steder vil vi kunne bruke kortere tid enn antatt, mens andre steder kan vi bruke lengre tid pga. uforutsette hendelser.

Alle maskiner som benyttes, er av nyere dato og stillegående. De mest støyende arbeidene vil forsøkt utført på dagtid, men det må forventes noe støy fra anlegget hele perioden. På grunn av tidspresset kan det også bli utført støyende arbeider på kveld og natt. 

Miljørettet helsevern og politiet er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:

Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 (08.00-15.45) tkb@banenor.no
Vakt-/beredskapstelefon utenfor arbeidstid: 916 56 253

Klikk på kartet for å se større bilde.