Vel blåst

Kleivertunnelen på Farriseidet–Porsgrunn prosjektet, er nå ferdig kablet med fiberkabel. Fiberkablene skal sørge for all kommunikasjon i og gjennom tunnelene. Dette innebærer blant annet mobiltrafikk og datatrafikk for både tog og togpassasjerer.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På bildet ser vi Relacom og underentreprenøren GDA som blåser fiber igjennom Kleivertunnelen. Foto: Haldor Sandtorv/Jernbaneverket

Maskinen blåser luft med kraftig trykk inn i rørene, samtidig som den drar fiberkabelen ut av trommelen og mater den inn i røret. Det høye lufttrykket og den gode kvaliteten på føringsveiene levert av Skanska gjør at fiberkablene kan blåses veldig langt.

Etter at kablene er blåst gjennom hele tunnelen, må det blåses ut en kveil på ca 40 meter i hver kum der hvor fiberkabelen skal avtappes inn til HK eller telenisje. I Kleivertunnelen ble det blåst inn 5 fiberkabler på 3 dager. Totalt litt over 20 000 meter inklusiv diverse avtappinger.

- Dette er godt i underkant av stipulert tidsforbruk og lover bra for resten av prosjektet dersom forholdene er like godt lagt til rette. Til sammen skal det blåses i underkant av 200 000 meter med fiberkabel på begge sider langs hele sporet, inn til alle HK-er, nisjer og telehytter og ut til Nødportal Lannerheia, kan en fornøyd byggleder for tele, Haldor Sandtorv konstatere.