Sporbygging på Vallermyrene

Fra mandag 19. september til lørdag 24. september skal Jernbaneverket bygge dobbeltspor på en ca. 450 meter lang strekning i dagsonen fra Eidangertunnelen mot Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det skal bygges ca. 450 meter dobbeltspor i dagsonen på Vallermyrene. Se rød stiplet linje. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Det blir utkjøring av ca. 60 lastebillass med pukk til nedre- og øvre ballastlag, samt bygging av spor.  Det må forventes noe støy fra arbeidene. 

Alt arbeid vil pågå på dagtid mellom 07.00-19.00, så sant det ikke skjer noe uforutsett.  

Pukk transporteres med lastebiler fra Vold havn via RV 356, RV 354, Øyekastvegen, Deichmannsgate og Tveitanvegen inn til Bjørntvedtbruddet.