Spenning i Larvik

Onsdag 12. oktober ble den første spenningssettingen på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn gjennomført i Kleivertunnelen. Hendelsen ble markert på entreprenørriggen med musikk, grillmat og kake.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernaneverkets delprosjektleder for elkraftentreprisen, Øystein Islann, er meget fornøyd med jobben som er gjort så langt. Foto: Rune Røer, Jernbaneverket

- Det gikk helt etter planen og Caverion har gjort en god jobb, både med tanke på den mekaniske ferdigstillelse og i forbindelse med sikkerhetsfokuset rundt selve spenningssettingen, kan Øystein Islann, delprosjektleder for elkraftentreprisen fornøyd konstatere.

Viktig milepæl
Spenningssetting er en viktig milepæl for elkraftentreprisen. De første spenningssettinger kommer tidlig i dette prosjektet. Det vil si at man avdekker eventuelle feil og mangler på et mye tidligere tidspunkt enn det som er vanlig i elektroprosjekter.

- Denne milepælen er også viktig grunnet det skarpe fokus vi har og skal ha på HMS i det videre arbeidet. Deler av prosjektet er å anse som spenningsatt og det krever et nytt regime med tanke på hvordan arbeiderne skal opptre i sitt daglige virke, kommenterer Islann.

Godt samarbeid
Geir Arne Moe fra Caverion fremhevet videre hvor fornøyd selskapet er med sine ansatte og den jobben som har vært nedlagt.

- Caverion og Jernbaneverket har videreutviklet sine prosedyrer og utviklet sine kontrollplaner og sjekklister gjennom den tette oppfølgingen som har vært i prosjektet. Vi ser alle viktigheten av at hver enkelt nå forsetter å forholde seg til Caverion sitt eget slogan innen sikkerhetskultur – «I Caverion så jobber vi sikkert, eller så jobber vi ikke.» Et slagord vi i Jernbaneverket stiller oss bak, avslutter Islann.