Farriseidet-Porsgrunn: Se nye flyfoto!

Fire år etter byggestart er nå tunnel- og grunnarbeidene på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet så godt som ferdige. Nå er det fullt trøkk på jernbanetekniske arbeider de neste to årene. Se ferske bilder av prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fire år med grunnarbeider
I september 2012 fikk daværende samferdselsminister, Marit Arnstad, æren av å fyre av salva som markerte byggestarten for gigantprosjektet Farriseidet-Porsgrunn. Prosjektet med en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner, skal etter planen stå ferdig i september 2018.

Fire år med hektisk og tung anleggsaktivitet er tilbakelagt. Tunnel- og grunnarbeidene har vært delt inn i fire store entrepriser. Entreprenørene har tidvis jobbet nesten døgnet rundt for å få ferdig underbygningen til det som skal bli 22,5 km med flunkende nytt dobbeltspor, dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Det er bygd syv tunneler og ti bruer til det nye dobbeltsporet som krysser på tvers av dalstrøkene mellom Larvik og Porsgrunn.

Tre av de fire tunnel- og grunnentreprisene er overtatt av Jernbaneverket, den siste biten blir overtatt i løpet av september. Alle jernbanetekniske entreprenører er på plass, og de har allerede kommet godt i gang med sine arbeider.

Tid for jernbaneteknikk
Jernbaneverket har valgt å dele kontraktene på jernbaneteknikk inn etter fag. Spor og KL er samlet i en entreprise som Infranord Norge har vunnet. Høyspent og lavspent er samlet i en elkraft-entreprise som Caverion har vunnet, og Tele-arbeidene har gått til Relacom.

Elkraft og Tele er i full gang med å bygge ferdig en pilotstrekning i Kleivertunnelen, og med å innrede to av de 21 tekniske husene som er plassert langs strekningen. Planen er å bygge ferdig en strekning som skal godkjennes av Jernbaneverket, og deretter bruke denne som en mal for resten av anlegget.

Spor og kontaktledningsarbeidene har også startet opp for fullt. Infranord er godt i gang med å klargjøre de syv tunnelene kontaktledningen. I september skal de kjøre ut 122 000 m3 med pukk til nedre ballastlag, som sporet skal ligge på, og i april 2017 kommer sporbyggertoget. 

Er i rute
Prosjektsjef Lars André Tangerås er veldig fornøyd med arbeidet som er utført så langt. Både økonomisk og fremdriftsmessig er prosjektet godt i rute og vi er svært fornøyd med at vi har gjennomført fire år med omfattende grunnarbeider uten alvorlige ulykker, sier Tangerås, som legger til at de kommer til å fortsette det gode sikkerhetsarbeidet de neste to årene også.