Ett år uten fraværsskade

Systematisk sikkerhetsarbeid gir resultater. Denne uka kunne Farriseidet-Porsgrunn prosjektet skrive tallet 0 bak både H1-verdi og F-verdi.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SHA-rådgiverne i Farriseidet-Porsgrunn prosjektet, fv. Carl Oscar Øhrn, Vebjørn Myhr og Geir Skyvulstad.

De har grunn til å være fornøyde, SHA-rådgiverne som jobber i prosjektet. De jobber utrettelig for en sikker arbeidsplass for de som jobber på anlegget, da er det ekstra fint å se at det nytter. 27. november 2016 var det ett år siden siste fraværsskade i prosjektet, og det er jobbet ca. 400 000 timer i løpet av dette året.

Det er tre SHA-rådgivere som jobber i prosjektet, men de vil ikke ta all æren selv. SHA-rådgiver og KU, Vebjørn Myhr, forteller at det er hele prosjektets fortjeneste at de har oppnådd dette resultatet. I tillegg til at trekløveret på SHA-kontoret jobber godt sammen, så har de veldig god hjelp fra byggelederne som er ute på det 22,5 km lange anlegget hver eneste dag. Byggelederne er flinke til å følge opp entreprenørene ute og de er flinke til rapportere uønskede hendelser når de ser de, sier Myhr.

Prosjektsjef Lars Andrè Tangerås spanderte kake til lunsj. «Jeg er veldig fornøyd med den jobben som både entreprenører, rådgivere og Jernbaneverkets byggherreorganisasjon har gjort for å ivareta SHA på prosjektet», sier Tangerås. Det er det gode arbeidet med SHA som har medført at vi i dag kan markere at H1 verdien er 0, og vi vil jobbe videre for å fortsette den gode trenden, avslutter Tangerås.

For de som lurer på hva H1-verdi og F-verdi betyr. 
H1 = antall fraværsskader pr. 1 000 000 timer jobbet i en 12 måneders periode.For å komme fram til  H1, så ganger man antall fraværsskader med 1.000.000 og deler på antall registrerte timeverk.
F = antall fraværsdager pr. 1 000 000 timer jobbet innenfor samme 12 måneders periode. Samme regnestykke gjelder her, men man benytter antall fraværsdager i stedenfor antall skader.