Totalbruddet i sommer

Fra lørdag 4. juli klokken 03.00 til tirsdag 14. juli 03.00, ble det jobbet døgnet rundt på Vallermyrene ved Porsgrunn i forbindelse med et totalbrudd gjennom Vestfold. På Vallermyrene ble det blant annet jobbet med å sprenge, pigge samt utkjøring og legging av pukk, skinner og sviller.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Totalt sett gikk arbeidet i bruddperioden veldig bra, selv om det bød på noen større og mindre utfordringer underveis. Det var knyttet stor spenning til grunnarbeidene, som krevde både pigging og sprengning. Sprengningen ble unnagjort alt første natta med 3 salver fra lørdag 4. juli til søndag 5. juli. Piggingen varte en del lengre, men også her mindre enn antatt.

Berømmer naboer
Jernbaneverket (JBV) vil både berømme og takke gode naboer for forståelsen de har utvist. Vi hadde 4 familier som hadde ønske om hotell fra starten av, og etter det første døgnet med pigging, fikk vi noen til som ønsket alternativ overnatting. Ut over dette var det få henvendelser fra naboer.

Implenia gjorde en kjempejobb
Entreprenør Implenia gjorde en kjempejobb i starten av bruddet, og selv om de fikk noen flere oppgaver underveis (de la blant annet ut under-ballasten for Norsk Jernbanedrift (NJD)), så var de ferdige et par dager før tiden på deler av strekningen og ca. én dag før tiden på resten. Det ble dermed god tid til arbeider med kontaktledning (KL) og spor, noe som skulle vise seg å være nødvendig.

Utfordringer
Mandag 6. juli ble det oppdaget at en del av utliggerne var for korte, som følge av beregningsfeil, samt programfeil. Dette førte til at KL-gutta, både hos NJD og JBV, fikk noen travle dager med nye beregninger og anskaffelser av nytt materiell og rør. Gjengen fikk løst opp i flokene og kom på plan igjen etter et par dager. De siste dagene gikk i henhold til plan og sporet ble pakket to ganger, sveiset og nøytralisert ferdig.

Vi kan være stolte
- Bruddet gikk veldig bra, til tross for at det har lugget underveis. Vi har mange flinke folk i organisasjonen vår og hos entreprenør, som sammen har løst utfordringene på strak arm. Vi har igjen fullført et totalbrudd på skikkelig vis, noe vi alle kan være stolte over, kan prosjektleder for jernbaneteknikk Rune Bårdsen Røer fornøyd konstatere.

Under ser du koblingspunktet før og etter.