Arbeider døgnet rundt ved Vallermyrene

Det er planlagt stans i togtrafikken mellom Sandefjord og Skien fra lørdag 4. juli kl. 03.00 til tirsdag 14. juli kl. 03.00. Mens banen er stengt, skal prosjektet Farriseidet – Porsgrunn legge om sporet forbi Vallermyrene

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det blir arbeidet kontinuerlig i hele stengeperioden, og det må påregnes støy fra arbeidene hele døgnet. I tillegg til at det jobbes på Vallermyrene, ska også planovergangen i Lilleelvgata byttes ut.  

Planlagte arbeider i dagsonene ved Vallermyrene. 

  • Sprengning, boring og pigging fra lørdag til torsdag
  • Fra torsdag til lørdag blir det utkjøring og legging av pukk, skinner og sviller
  • Lørdag og søndag, gjennomgående pakking av spor
  • Fra søndag til tirsdag blir det testing og kontroll av anlegget før trafikk settes på sporet kl. 03.00 tirsdag 14. juli. 

Det er denne strekningen som går forbi Vallermyrene ved Porsgurnn som skal legges om i perioden 04. -14. juli. Det nye sporet er lagt klart, men på kobles til i hver ende. Foto: Anne Mette Storvik

 Det blir også økt aktivitet i området i forkant av togstansen da det er en del forberedelser som må gjøres i forkant. En del av disse arbeidene vil medføre støy, men dette er arbeider som blir utført innenfor normalarbeidstid kl. 07.00-19.00.

Arbeider i Lilleelvgata
Jernbaneverket benytter også den togfrie perioden til å oppgradere planovergangen i Lillelvgata, ved Porsgrunn stasjon. Her skal det hovedsakelig pågå arbeider på dag og kveldstid, men noe nattarbeid kan forekomme. Det blir kapping og fjerner av skinner, masseutskifting, legging av nye skinner og asfaltering. 

Vi beklager eventuelle utfordringer dette måtte skape for våre naboer i området. Politiet i Telemark og miljørettet helsevern i Grenland er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:
Kommunikasjonsrådgiver Terje Hammersland tlf. 479 61 701  hamter@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver Trine Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 tkb@jbv.no
Beredskapsvakt utenfor kontortid (16-08): tlf. 916 56 253