Siste tunnelsalve fyrt av i Eidangertunnelen

Onsdag 24. juni ble den siste tunnelsalven til Farriseidet – Porsgrunn prosjektet fyrt av i Eidangertunnelen. Syv tunneler med samlet lengde på 15,3 km er nå ferdig drevet, det var verdt en feiring.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

 Prosjektsjef Lars Andre Tangerås fikk æren av å fyre av salva som markerte slutten på to og et halvt år med tunneldriving i prosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Det ble feiring på tradisjonelt vis med dåp og skål på røysa, sammen med tunnelarbeiderne fra Implenia Norge. (Se video nederst i saken)

 En stolt gjeng markerte gjennomslag på tradisjonelt vis med konjakk på røysa.Foto: Freddy Samson Fagerheim

Mange gjennomslag
Med syv tunneler fordelt på fire tunnel- og grunnentrepriser har det blitt en del gjennomslagsmarkeringer i prosjektet. Prosjektsjef Tangerås, forteller at de har valgt å spare den store feiringen til det siste gjennomslaget, fordi det også er en stor milepæl for prosjektet at selve tunneldrivingen er ferdig. 

-Det første gjennomslaget kom allerede 17. desember 2013. Det var Hovåstunnelen, som er den korteste tunnelen i prosjektet med sine 180 meter, som var ferdig drevet. I juni 2014 kom gjennomslag nr. to da Askeklova tunnel (270 m) var ferdig drevet, tett etterfulgt av det første gjennomslaget i Nøklegårdtunnelen (tidl. Skillingsmyr tunnel). Deretter har det gått slag i slag frem til vi nå kan ferie det siste gjennomslaget i Eidangertunnelen, sier en fornøyd prosjektsjef.

Etterarbeider
Mange tunneler, noen av dem 3-4 km lange har medført at det har vært mange angrepspunkter. Fordelen med det, er at det har gjort det mulig å starte opp etterarbeider i tunnelen umiddelbart etter at en strekning er ferdig drevet.  Så langt er bunnrensk og rørlegging ferdigstilt, og drøyt 75 % av nesten 40 000 betongelementer er allerede montert i tunnelene.

Klart for jernbaneteknikk
Neste fase i prosjektet blir jernbanetekniske arbeider, og prosjektet er nå godt i gang med å inngå kontrakter med jernbanetekniske entreprenører. Etter planen starter de første jernbanetekniske arbeidene opp rundt årsskiftet, og de skal pågå fram til planlagt åpning høsten 2018.  

Totalt skal det bygges 22, 5 km med dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. 15,3 km bygges i tunneler, og det bygges ti bruer med samlet lengde på 1,5 km. Prosjektet hadde byggestart i august 2012, og har planlagt ferdigstillelse høsten 2018. Kostnad 6,6 mrd (2015 kr).