Ny teleentreprisekontrakt på 25 MNOK signert

Mandag 29. juni kunne prosjektsjef på Farriseidet – Porsgrunn, Lars A. Tangerås fornøyd signere en ny kontrakt. Denne gangen dreide det seg om en komplett teleentreprise med Relacom AS.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

UFP13 er en teleentreprise og omfatter bygging av et komplett fiberkabel anlegg på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Entreprisen omfatter 21 tekniske hus og 5 telekiosker med rack og fiberterminering, samt 17 tunnelnisjer hvor det skal prosjekteres og monteres stativ for utstyrsmontasje og fiberterminering.

Det skal installeres omkring 140km G96 fiberkabler for Broadnet, transportnett, aksessnett og GSM-R anlegg i tunnelene, samt installeres system for adgangskontroll i alle tekniske hus og telekiosker.

Fra venstre: Lars A. Tangerås Jernbaneverket og John Yngve Malum, områdedirektør Relacom AS.